Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 5. oktober 2009 kl 23.05 Mao - frå vekst til fall

Kina: Hungersnød og kulturrevolusjon

Mange kinesere ble framstilt som skyldige i forbrytelser mot folkerepublikken under kulturrevolusjonen i Kina. (Foto: Poorhouse Int.)
Mange kinesere ble framstilt som skyldige i forbrytelser mot folkerepublikken under kulturrevolusjonen i Kina. (Foto: Poorhouse Int.)
Serien om Mao Zedong gir en hittil uovertruffet skildring av den mektige lederen og de historiske hendelsene i Kina under ham. Tredje del dekker 60-tallet, med omfattende hungersnød og en brutal kulturrevolusjon.

Fødselskontroll og familieplanlegging ble forkastet av Mao så sent som i 1958. En ny femårsplan, kalt Det store spranget, resulterte i en massiv hungersnød. Det døde nå flere mennesker enn det ble født, og en folkeopptelling i 1960 viste at folketallet var gått tilbake.

Tilbakeskritt og fornyelse
Kulturrevolusjonen ble igangsatt av Mao i 1966 for å fornye den revolusjonære ånd og motvirke at Kina skulle utvikle seg etter mønster fra Sovjetunionen. Store deler av bybefolkningen fikk sitt liv snudd på hodet.

Hungersnøden hadde fått Mao til å tenke at innbyggerne hadde mistet sin revolusjonære glød. Samtidig var han begynt å tvile på sin egen rolle. Med kulturrevolusjonen ville han gjenoppbygge partiet og gi revolusjonær erfaring til Kinas nye ungdomskull. Dessuten ville han rense ut elitetenkningen innen utdanningssystemet og helsetjenesten.

Under kulturrevolusjonen ble flere millioner kastet ut av det kinesiske kommunistpartiet. Da den hadde utspilt sin rolle ved Maos død i 1976, viste det seg at hele tre millioner partimedlemmer var vilkårlig ekskludert fra partiet.

Om serien
Som det første har et fransk-britisk filmteam har gjort opptak med en rekke politiske nøkkelfigurer som arbeidet sammen med Mao og med folk som tjenestegjorde for ham. Blant andre deltar Maos barnebarn Kong Dongmei i den britisk-franske dokumentarserien (fire deler).

Serien følger Mao fra starten av 1900-tallet til hans død i 1976. Første del tar for seg hans deltakelse i revolusjonen i 1911 og det politiske skifte som fant sted. Andre episode dekker perioden mellom 1945 og 1959, da koreakrigen ble Maos og kommunistenes springbrett til makten. Tredje del tar for seg årene mellom 1960 til 1969 da en omfattende hungersnød fulgte en stadig mer brutal kulturrevolusjon som veltet utover Kina.

Siste del dekker epoken 1970 – 2006, og starter med Nixons besøk i Beijing. Han rekker fram hånden til Mao og dette representerer et vannskille som leder fram til dagens Kina på full fart inn i en kapitalistisk økonomi og levesett.

Programmet er sendt tidligere

Fransk-britisk dokumentarserie i fire deler (2006)
Originaltittel: Mao, A Chinese Tale
Produsert av: Poorhouse International
Kontaktperson: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no