Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 2. februar 2000 kl 22.00 "Jeg har bare latt tingene skje ..."

\"Jeg har bare latt tingene skje ...\"

NRK1 onsdag 2. februar kl 22.00
\"Jeg har bare latt tingene skje...\"

Møte med billedkunstneren Inger Sitter

Den norske maleren og grafikeren Inger Sitter er en av våre fremste billedkunstnere. Hun har blant annet deltatt i utsmykningen av regjeringsbygget, Norges Handelshøgskole og Norges Landbrukshøgskole. Hun har også vært professor ved Statens Kunstakademi.

Inger Sitter fylte 70 år i fjor. Hun er født i Trondheim i 1929 og hører til eliten i norsk kunstverden. Sitter har i store deler av sitt liv vært bosatt utenfor Norge og bor nå fast i den lille italienske landsbyen Villa Faraldi.

Inger Sitter er kjent for å være både frittalende og skarp i sine kommentarer. I programmet forteller hun, i samtale med Bjørn Fredheim, om barndom og oppvekst, om sitt ekteskap med kunstneren Carl Nesjar og om arbeidsprosessen med maleri og marmor. Inger Sitter har de siste årene arbeidet mye med marmor, og har gjort store utsmykninger på flere norske cruise-båter.

Vi følger også Sitter på besøk i steinhuggeriene i Pietrasanta (Carrara) og i arbeid i atelieret med malerier. Inger Sitter var i flere år engasjert i kunstpolitikk i Norge og er medlem av Det Norske Arbeiderparti. I programmet konkluderer hun blant annet med at hun ikke forstår dagens norske kulturpolitikk, og at hun er skuffet over Norge på dette området.

Programmet er tatt opp i Villa Faraldi i Italia i november 1999.

Billedtekster
1.Billedkunstneren Inger Sitter fylte 70 år i fjor (Foto: FOCUS film)
2. Samme bildetekst

Kunstdokumentar produsert av FOCUS film
Manus/regi og intervju: Bjørn Fredheim
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83