Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 18. juli 2013 kl 12.40 Dokusommer: Kvinner og kyr

Søskenkjærlighet på jobb


Dette er historien om to svenske søstre fra Halland som er håndmelkere. Snart 80 år gamle kjemper Inger og Britt til daglig for å levere melk til meieriet i Arla.

Søstrene er hverandres motpoler, noe som stadig fører til uvennskap. Arbeidet blir nemlig ikke lettere når den ene søsteren elsker kyr og den andre hater dem.

Utdøende yrke
Det finnes nesten ingen som melker en ku med egne hender lenger. Inger og Britt er formodentlig de aller siste av sitt slag. De to søstrene er nesten like sta som kyrne Maj-Ros, Liselotte, Lilly, Stina og kalven Lille. Alle er de utrydningstruede på grunn av tidens krav til produksjon og effektivitet.

Filmen er laget av Peter Gerdehag, opphavsmannen till publikumssuksessen "Hästmannen".

Svensk dokumentarfilm fra 2011.
Originaltittel: Women with cows.
Produsert av Deep Sea Production.
Presseansvarlig: Aesha Ullah, tlf: 23 04 93 75, mobil: 414 14 653.
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 815 65 900.