Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 7. desember 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Rypa - fjellets skjønnhet, jegerens favoritt

Rypa – vakker og farlig?

Mange betrakter rypa som fjellets vakreste fugl (Foto: Erik Fernström)
Mange betrakter rypa som fjellets vakreste fugl (Foto: Erik Fernström)
Mange betrakter rypa som fjellets vakreste fugl. Men den har mange fiender, og jaktfalken er trolig den verste. Den svenske filmfotografen Erik Fernström skildrer rypa på sin måte.

Fernström påstår blant annet at det for fem hundre år siden fantes en forgjenger til dagens rype som ble kalt "djevelrypa" – en livsfarlig og menneskeetende fugl. Finnes den i dag?

Det som i hvert fall er sant, er at rypa har vært budbærer for samene til det som vi i blant kaller "den andre siden" – en budbærer til de døde.

Delikatesse
I motsetning til det en skulle tro, er rypa i best hold i mars måned, altså etter vinterens strabaser som for de fleste andre dyr er årets flaskehals. Men rypa er fjellets fugl, elsket av alle som en kjær, gammel venn.

Rypa som mat er en delikatesse, og det er blant annet derfor 90 000 jegere i Norge går på rypejakt hver høst. Forskere mener at jakten her i landet til tider er for hard. Det blir derfor foreslått at en del av fjellområdene skal være fredet for jakt, for på den måten å lette på trykket. Er det mulig?

Naturprogram fra Program Oslo, Naturredaksjonen
Prosjektleder: Harald Reitan
Pressekontakt: , tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78