Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 21. november 2000 kl 22.00 Brennpunkt: På ville veier

Brennpunkt: På ville veier (ttv)


NRK1 tirsdag 21. november kl 22.00
Brennpunkt

Vil de norske villaksstammene overleve?

Brennpunkt kan nå vise at den alvorlige trusselen mot norsk villaks, Gyrodactylus Salaris, ble brakt til Norge og spredt til lakseførende elver av overmodige forskere som ville konkurrere med naturen sjøl, og forbedre de ville laksestammene i norske elver.

Fra 1975 til og med 1978 ble Gyrodactylus Salaris spredt fra Forskningsstasjonen på Sunndalsøra til flere store elver i Nordland og på Vestlandet, med katastrofale følger for laksestammene i elvene. I dag, 26 år etter at parasitten fulgte et infisert parti yngel til Sunndalsøra, er Gyrodactylus Salaris fremdeles det store marerittet for lakseinteresserte over hele landet.

Forskerne tok bevisst store hygieniske sjanser ved at de drev forskning og forretningsdrift fra de samme oppdrettshallene. Lakseforskerne på Sunndalsøra har i ettertid ikke vært villige til å ta ansvar for spredningen av Gyrodactylus Salaris til norske vassdrag. Lakseoppdrett er Norges største vekstnæring. De ville laksestammene er fundamentet for næringens eksistens og framtidige vekst.

Samtidig er fiske i elvene en betydelig økonomisk og miljømessig ressurs for landets befolkning. Men lakseparasitten Gyrodactylus Salaris truer med å utrydde lasken i elvene våre. Høsten 1974 ville en stor norsk bedrift importere lakseyngel fra Sverige for videresalg til sine forbindelser. Bedriften fikk avslag på en søknad om import, fordi bedriften selv ikke skulle produsere matfisk av yngelen. Importtillatelse var knyttet til formål.

Få uker senere søkte de driftsansvarlige på Fiskeforskningsstasjonen på Sunndalsøra om tillatelse til import av et parti yngel fra Sverige. Forskerne fikk importere yngelen, og kort tid etter at den var plassert i karene på Sunndalsøra, ble partiet solgt til bedriften som tidligere var nektet importtillatelse. Bedriften på sin side solgte yngelen videre til sine forretningsforbindelser, som opprinnelig planlagt.

Sommeren 1975 ble det konstatert at årsaken til den store yngeldødeligheten som i mange måneder hadde hjemsøkt forskningsstasjonen på Sunndalsøra, var parasitten Gyrodactylus Salaris.

NRK1 tirsdag kl 22.00

Programansvarlige Dag Hermansen og Arne Eriksen, NRK Trondheim, tlf: 7388 1729
Redaktør Alf R. Jacobsen
www.brennpunkt@nrk.no
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 (inger.larsen@nrk.no)

Bilde
Lakseparasitten Gyrodactylus Salaris er en trussel mot norsk villaks (Foto: Scanpix)