Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 26. september 2010 kl 09.30 Språkteigen

Er det det det er!

Det lille ordet 'det' har minst fem ulike funksjoner, trolig mange flere. Alle det'ene i setninga "Er det det det er!" står for forskjellige ting. Og hva viser egentlig D'ene i bandnavnet DDE til? Møt språkforsker Kaja Borthen og vokalist Bjarne Brøndbo.

Norsk, svensk, arabisk, sanskrit, hettitisk, keltisk og italiensk - og mange andre språk - kommer alle fra det samme urspråket: indoeuropeisk. Den svenske språkviteren og forfatteren Ola Wikander ga nylig ut boka "De indoeuropeiske språkenes historie". Søndag er han gjest i Språkteigen.

Hva skjer egentlig når det går ei kule varmt? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.