Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 10. desember 2013 kl 19.45 70-talls-feministene


Aktivistene bak kvinnekampen forandret den politiske utviklingen i Norge. De sloss fram rettigheter vi i dag tar for gitt, og skapte slagord som "Det personlige er politisk ". I dette programmet møter du flere av de sentrale aktørene fra bevegelsen på 70-tallet. Årene har gått - men engasjementet er fremdeles på topp.

13 damer forteller én historie: Gro Nylander, Elisabeth Helsing, Ellen Aanesen og Reidun Iversen var alle en del av den nye kvinnebevegelsen. "Hvem veit åssen det hadde sett ut hvis itte vi hadde gjort noen ting i det hele tatt?" sa Unni Rustad (Kvinnnefronten) i 1982.

"Det var som å åpne en demning!" sier en av dem som var med i den aller første nyfeministgruppa. De kalte seg BB-gruppa - det sto for Blid og Beinhard. Etter mønster fra blant annet USA diskuterte de forventninger, kjønnsroller og ikke minst sine egne holdninger.

"Vi oppdaga korleis verden egentlig var, for kvinner, og det hadde vi ikkje hadde klart å sjå før!" sier Astrid Brekken, som satt i redaksjonen i feministbladet Sirene. For 40 år siden offentliggjorde dette bladet lister over leger som ikke ville hjelpe kvinner som ønsket abort. Kampen var hard, også internt. De forskjellige gruppene var ofte uenige seg imellom – men målene for hele bevegelsen var de samme: Kvinnefrigjøring og flere valgmuligheter for kvinner, rett til egne penger, barnehager, og selvbestemt abort.


For ytterliger informasjon:
Producer Kristine Ramm, tlf 99 26 17 69
Prosjektleder: Lars O. Toverud , 90 03 36 44
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 23 04 70 00