Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 11. mai 1999 kl 23.30 Født frie: Historien om en idé

Født frie: Historien om en idé (ttv)


NRK2 tirsdag 11. mai kl 23.30
Født frie: Historien om en idé (1:3)

Menneskerettigheter i 50 år

RK2 serien \"Født frie\" ble laget i anledning 50-årsjubileet for FNs menneskerettighetserklæring i 1998.
Kveldens program, det første av tre, tar for seg framveksten av ideen om menneskerettigheter, dens røtter og hvordan den fikk gjennomslag etter 2. verdenskrig. Hvor kom ideen fra, og hvordan lyktes det å få så mange land med ulike religioner med på FNs menneskerettighetserklæring i 1948?
Vi besøker Nepal for å se hva menneskerettighetsideen har betydd i praksis. Nettopp kravet om bedre vern av grunnleggende menneskerettigheter stod sentralt i revolusjonen i 1990 da en eneveldig kongemakt ble erstattet med et parlamentarisk demokrati. Og den nye regjeringen var raskt ute med å slutte seg til FNs menneskerettighetskonvensjoner. Men hva har skjedd i praksis siden 1990? For de fleste; svært lite. Og et nytt opprør truer med å ødelegge det lille som er vunnet.

Brød eller frihet
I program to stilles spørsmålet om menneskerettigheter og demokrati noen ganger må komme i annen rekke. Vi besøker ulike land i Asia og ser hvordan menneskerettighetene henger sammen med økonomisk og sosial utvikling.
I India har man hatt demokrati i 50 år, men har ennå ikke greid å løse fattigdomsproblemene. På den annen side har man unngått store sultkatastrofer som f.eks Kina opplevde under Det Store Spranget. I Sørøst-Asia har man hatt en rask velstandsvekst, men få demokratiske rettigheter. Krisen i land som Indonesia har aktualisert spørsmålet om forholdet mellom demokrati og økonomisk vekst. Kan ikke brød, på lengre sikt, likevel holdes adskilt fra frihet?

Globaliseringsspøkelset
Program tre ser på hvilke utfordringer menneskerettighetene møter fra den såkalte globaliseringen. I utgangspunktet var det nasjonalstatene som skulle være garantister for menneskerettighetene, men utviklingen har satt nasjonalstatene mer og mer på sidelinja. Konsekvensene så langt har vært tvetydige: En stadig mer fri flyt av kapital og varer truer både demokrati og levevilkår for mennesker over hele kloden. Men samtidig bidrar den frie flyten, ikke minst av informasjon, til å fremme ideen om frihet og demokrati i mange land.
Vi besøker et omstridt prosjekt i India, der et norsk selskap er kommet i konflikt med lokalbefolkningen. Og vi ser på hvordan kampen mot multinasjonale selskaper også er blitt global. Vi spør også om menneskerettighetsideen i seg selv er et utslag av kulturimperialisme.

NRK2 tirsdag kl 23.30

Bilde (via Scanpix, Data- tv/Internett)
Manus og regi for serien er ved Bjørn Vassnes. (Foto: Geir S. Johannessen)

En serie om menneskerettigheter
Ved Bjørn Vassnes
Programserien ble første gang sendt høsten 1998
Pressekontakt: Anne- Marie Astad, tlf 23 04 98 41