Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 10. januar 2007 kl 22.30 Migrapolis: Jentene tar over

Guttene blir akterutseilt

Javeria Khan studerer medisin på Universitetet i Oslo (Foto: Arne Raanaas, NRK)
Javeria Khan studerer medisin på Universitetet i Oslo (Foto: Arne Raanaas, NRK)
Jentene er overrepresentert på universitetene her i landet, og er i ferd med å akterutseile guttene. Hvorfor?

Javeria Khan er en jente fra en pakistansk familie som studerer medisin på Universitetet i Oslo. Hun trener med vekter, og er med i Pakistansk studentersamfunn som nå består utelukkende av kvinnelige ledere. Hun og de andre jentene i Pakistansk studentersamfunn er gode eksempler på hvordan jentene suser forbi guttene.

- Det er viktig å markere oss, og vise at vi ikke er så undertrykte som vi blir fremstilt som, forteller Amra Naz, en venninne av Javeria.

Jentene flinkere
Sverre Fjerdingstad går i åttende klasse ved Hosletoppen ungdomsskole. Han er enig i at jentene er flinkere enn guttene, og innrømmer glatt at han bruker dobbelt så mye tid på dataspill enn på lekser. Likevel vil han ha topplederjobb når han blir voksen. Pappa, Knut Fjerdingstad, er ikke like nøye med leksene som mamma, men sier det slik: - Det blir tidsnok alvor – også for Sverre.

Studier og barn
Fosia A. Mohamed er fra Somalia, og studerer internasjonalt samarbeid og forståelse. Hun er et bevis på at det går fint å studere og oppdra barn samtidig. Hun har en datter, og i tillegg arbeider hun som lærer. Hun er opptatt av å være et godt forbilde for sin datter.

- Jeg vil at Amina skal se at det går an å studere og ha barn samtidig, forteller Fosia. Broren Yosuf, som kanskje ønsker å studere i framtiden, sier: - Jeg må bygge opp litt arbeidserfaring slik at jeg har noe å falle tilbake på hvis det med studiene ikke skulle funke.

Flerkulturelt magasin fra NRK Østlandssendingen
Prosjektleder: Veslemøy Hvidsteen veslemoy.hvidsteen@nrk.no
Pressekontakt: Inger larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no