Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 16. september 2002 kl 19.30 Puls

Brus til barna

Brusautomater på grunnskoler utgjør en helserisiko for barna. (Foto: NRK)
Brusautomater på grunnskoler utgjør en helserisiko for barna. (Foto: NRK)
Brusautomater på norske grunnskoler blir mer og mer vanlig, selv om den kullsyreholdige sukkerdrikken utgjør en helsefare for barn og unge både på kort og lang sikt. Det er dokumentert at ungdom stadig øker brusforbruket. Er det da riktig å tillate brusautomater på skolene?

Reporter Kjell Erik Moen har tatt turen til Kjellervolla ungdomsskole i Lillestrøm. Dette er en av mange grunnskoler i Norge som har brusautomat tilgjengelig for elevene.

Alvorlige konsekvenser
Moen har blant annet snakket med en helsesøster som forteller om skadevirkningene av det høye sukkerinntaket i hverdagen. Mange elever blir slitne, får vondt i hodet, er ukonsentrerte og har dårlig appetitt – alt på grunn av et blodsukker som går opp og ned som en jo-jo. Hovedgrunnen til dette er det høye inntaket av brus. I tillegg kommer langsiktige konsekvenser som overvekt, dårlige tenner og diabetes.

En halv liter brus hver dag tilsvarer et årlig sukkerinntak på 18 kg.

Sykenærvær i Nordsjøen
På oljeplattformer i Nordsjøen har aktiv sykemelding gjort sykefravær til sykenærvær. Til tross for sykemelding får de ansatte tilbud om å fortsette på arbeidsplassen som et tilskudd til sin egen stilling som er besatt av en vikar. Så lenge den sykemeldte er frisk nok til å evakuere plattformen, kan han eller hun selv bestemme hvor mye arbeid kroppen orker.

Etter at denne ordningen trådte i kraft, har langtidsfraværet blitt redusert med 90% på enkelte plattformer. En av grunnene til dette kan være at den ansatte føler seg ønsket, og at det er lettere å komme tilbake i full jobb når man har hatt jevnlig kontakt med arbeidsplassen.

Egenprodusert helsemagasin
Programleder: Vera Kvaal
Prosjektleder: Marie Sjo
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96