Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 22. mars 2011 kl 19.45 Ut i naturen: Dronninga i dypet

Guden blant fiskene


Kveita blir kalt guden blant fiskene, og fiskere snakker om den med andakt og beundring. Kenneth Bruvik har hele livet drømt om et møte med storkveita, og når den endelig biter på kroken, tar følelsene overhånd.

"Du smukkeste kveite, du dronning i vann", sa dikteren Petter Dass om kveita. Og når den store kveita svever av gårde over havbunnen, er det unektelig noe majestetisk over den. Den er drømmefangsten for alle som fisker, og siden det er en såpass sjelden fangst, er fiske etter kveite innhyllet i myter, mystikk og hemmeligheter du ikke forteller noen. Den har en tiltrekningskraft som går langt utenpå det vi vanligvis forbinder med en fisk.

Voldsomme krefter
Kenneth Bruvik har fisket siden han var en liten gutt, og han har alltid drømt om å få den uoppnåelige kveita på kroken. I Nord-Norge har strengere reguleringer på yrkesfisket ført til at kveitebestanden har tatt seg opp de siste 5 årene.

Den svenske fiskeguiden Per Jonasson med base i Tromsø har spesialisert seg på å finne kveite, og det er han Kenneth Bruvik allierer seg med for å få drømmen om storkveita oppfylt. Men han er ikke forberedt på de voldsomme kreftene som møter ham da storkveita biter på kroken.

Hektet på kveitefiske
I Sør Norge er det fortsatt lite kveite og lite eller ingen vilje til å regulere fisket slik at bestanden kan ta seg opp.

Torstein Halstensen fra Bergen ble hektet på kveitefiske av å høre på de gamle fiskerne i hjemkommunen Austevoll. Han fisket med line i 5 år før han fikk sin første kveite. Torstein Halstensen er ingeniør i Statoil men bruker store deler av fritiden sin på å fange, merke og sette ut igjen kveite. Siden det blir drevet så lite forskning på kveite, er hans hobbyprosjekt faktisk et vesentlig bidrag til ny kunnskap om kveita.

Egenproduksjon 2011
Produksjonsleder: Bjørg Langeland.
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere kan kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900 info@nrk.no