Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 6. september 1999 kl 20.15 Dokumentar: Klart skip

Dokumentar: Klart skip (ttv)


NRK1 mandag 6. september kl 20.15
Dokumentar: Klart skip (2:2)

Marinen i de siste krigsårene

Hjemkomsten etter krigsslutt var ikke alltid like enkel for dem som hadde utført sin tjeneste i Den norske marine. - Det var ikke vår frigjøring, sier en av de mange som ble møtt med liten forståelse hjemme i Norge. Totalt mistet 1000 mann i Marinen og 4000 i Handelsflåten livet.
Del to i dokumentarfilmen om Marinen i krig fokuserer på de siste årene av andre verdenskrig.
Den norske marine hadde vokst seg stor og bemannet stadig flere skip. Jagerne \"Eskdale\" og \"Glaisdale\" opererte mot tyske skip på Franskekysten. \"Eskdale\" ble til slutt senket, og 25 mann mistet livet.
Sammen med \"Stord\" og \"Svenner\" deltok \"Glaisdale\" i invasjonen av Nordmandie 6. juni 1944. Der ble \"Svenner\" senket på sitt første operative tokt - 34 mann omkommer.
Etter hvert begynte også de norske utbåtene å gjøre seg gjeldende med angrep på tysk skipstrafikk langs norskekysten. \"Uredd\" utførte en rekke tokt før den i 1942 gikk inn i et tysk minefelt og sank. Alle de 42 ombord omkom.
\"Ula\" og \"Utsira\" tok opp arven etter \"Uredd\" og var gjennom flere senkninger med på å lamme den tyske skipstrafikken. En motortorpedobåt- flotilje var også blitt etablert våren 1941 med samme mål for øye. I løpet av krigen greide de å senke 25 skip gjennom hurtige aksjoner på
norskekysten.

NRK1 mandag kl 20.15

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Besetning fra den norske ubåten \"Uredd\" De fleste av dem omkom da båten gikk inn i et tysk minefelt og sank 5. februar 1943.

Jageren \"Stord\" var blant annet med på å senke den tyske slagkrysseren \"Scharnhorst\" julen 1943. 1800 mann omkom. Som en av tre norske jagere var \"Stord\" også med under invasjonen av Nordmandie.

Norsk dokumentar, produksjon ved Stiftelsen Marinen i Krig
Manus og regi: Svein Rune Nyland
For mer informasjon: Gunilla Gaarder
Presssekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123