Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 21. oktober 2002 kl 21.30 Dok1: Dok1: Tilfellet Saddam

Saddams våpen

BBC-reporteren Jane Corbin gransker Iraks president Saddam Hussein i
BBC-reporteren Jane Corbin gransker Iraks president Saddam Hussein i "Tilfellet Saddam". (Foto: BBC)
Dokumentaren ”Jakten på Bin Laden” med BBC-reporteren Jane Corbin ble nylig vist i ”Dok1”, og nå er hun tilbake med en grundig gjennomgang av ”Tilfellet Saddam”. Det er en inngående gransking av hva president Saddam Husseins våpen-arsenal kan bestå av – i dag og i nærmeste framtid. Hvor mye finnes og hvor finnes det? Og har Bush andre motiver for sine dramatiske utspill enn å ødelegge våpnene?

I ”Tilfellet Saddam” intervjuer Corbin overløpere fra Saddams regime. Vestlige vitenskapsfolk gir sine vitnesbyrd. En undersøkelse av utviklingen av kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen i Irak blir framlagt – og det antydes hvor arsenalene er gjemt.

Ordkrig og fakta
Ordkrigen mellom Bagdad og Washington gjør situasjonen høyeksplosiv, men er det mulig å skille mellom retorikk og fakta i denne saken? Nøyaktig hva har man på Saddam?

I ”Tilfellet Saddam” gjennomgår Jane Corbin den irakiske presidentens ambisjoner om å produsere masseødeleggelsesvåpen. Vi får høre om Saddams labile karakter – av mange beskrevet som psykopatisk – og om korrupsjonskulturen i kretsen rundt ham. Resultatet er at befolkningen må lide mens Irak ruster opp i hemmelighet.

Miltbrann-bakterier
I New York skal vi til FN-avdelingen hvor de utpekte våpeninspektørene holder til, og noen av dem vurderer hva slags våpen-potensiale Irak kan ha. Vi hører om hvor mye uran Iran antagelig har til å lage atombomber av i dag. Og om hvor nær landet var ved å skyte ut raketter med miltbrannbakterier da Golfkrigen raste sist.

Høker og duer
Apropos Golfkrigen, så oppsøker Jane Corbin høkene blant republikanerne i Washington som er pådyttere i krigen mot terrorisme. Likeså aktører som var i sving under Golfkrigen, for å høre om de i dag står ved det de gjorde den gang, og om de støtter en ny krig mot Irak. Corbin tar opp motforestillingene i den kontinentale delen av Europa mot Bush-administrasjonens motivasjon for en krig mot Irak – og tapene for Irak samt resten av verden i et område med islamistiske ekstremister gjemt i skyggene – for til sist å veie dette mot trusselen fra Saddams hemmelige våpenarsenal.

Innkjøpt program fra BBC Worldwide
Original tittel: The Case Against Saddam
Programleder: Jane Corbin
Producer: Thea Guest
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57