Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 23. september 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Østfolds grenseskoger

Ut i naturen: Østfolds grenseskoger (ttv

NRK1 torsdag 23. september kl 19.35
Ut i naturen: Østfolds grenseskoger

På skogstur i grenseland

Bare noen minutters bilkjøring fra det travle Svinesund, men lysår unna mas og grensehandel, ligger de dype grenseskogene i Østfold. I kveldens \"Ut i naturen\" tar grunneier Birger Braadland oss med på en vandring fra Boksjøen til Ør gård.
Er det natur i Østfold ? Hoderisting er ofte svaret når temaet naturopplevelse kobles med industrifylket Østfold. Et par motorveier til Europa, livlig grensehandel på Svinesund og en natur som i beste fall er diskret i bakgrunnen.
Slik opplever ikke østfoldingene seg selv. Det er faktisk mulig å finne store naturopplevelser i dette lille fylket. Ikke bare ute ved Norges flotteste kyst for småbåter, men også i de store grenseskogene som strekker seg langt innover i Sverige.

Istiden preget landskapet
I dette programmet ser vi på landskapet i det sørøstre hjørnet av Norge, slik det ble formet av istiden. Da sto havet 170 meter høyere enn i dag, noe som gjør at store deler av dette området ligger over den marine grense. Dermed er det ingen kalkavleiringer fra gammel havbunn som kan rense sur nedbør. Takket være svenskenes tidlige kalking av vassdrag som Stora Le og den svenske delen av Boksjøene, er disse vassdragene i dag blant de mest vellykkede kalkingsprogrammer i Europa. I Enningsdalselva er også en av Norges få, sykdomsfrie laksestammer. Likevel er sur nedbør og spørsmål rundt drenering av de store myrene her stadig oppe til debatt. Også store barskogreservater har ført til konflikter mellom grunneiere og verneinteresser.

Rikt dyre- og planteliv
Selv om de største \"høydene\" i dette terrenget bare er ca 250 meter over havet, finner vi både dvergbjørk og finnmarkspors på \"toppene\". Og dyrelivet er rikt i disse skogene, med både ulv, gaupe, elg og rådyr. Også den sjeldne isfuglen og fiskeørn trives i disse skogene.
Mye av dette er tema i møtet med grunneier Birger Braadland på Ør gård i Halden kommune. Helt inne ved svenskegrensa, ved bredden av Søndre Boksjøen, møter vi Braadland. På vandringen gjennom barskogvernområdet og over de store torvmyrene får vi høre om hvordan verneinteresser og moderne skogsdrift lar seg kombinere, om vannets kretsløp som \"buffer\" mot sur nedbør og den forskning Norsk Institutt for vannforskning, NIVA, gjør i området.

Industrihistorie
På vandringen kommer vi også forbi restene av det som en gang var Norges største glassverk, Øhrs Glassbruk. Glassverket gikk dundrende konkurs rundt forrige århundreskifte, og ble lagt til bredden av Ørsjøen på grunn av de store torvforekomstene på \"mosene\" i skogene her. Torv ble brukt som brensel i glassverket. I dag er det bare noen bygninger, en grunnmur, og små \"diamanter\" begravd i grusen som vitner om en industriell storhetstid.
Fotograf Nils Bjarne Foss og programleder Øyvind Arntsen fra NRK Østfold er ansvarlige for programmet.

NRK1 torsdag kl 19.35

Bilder (via Scanpix/Internett)
1. Birger Braadland (t.h.) og programansvarlig Øyvind Arntsen koker røye ved Boksjøen.

2. Gjeteryggen ligger 250 meter over havet og er et av det flere Østfolds høyeste punkter. Øyvind Arntsen (t.v.) er på tur i Østfolds grenseskoger.

Naturprogram fra NRK Østfold
Ved Øyvind Arntsen

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41