Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 5. juni 2000 kl 19.30 Puls

Puls (ttv)

NRK1 mandag 5. juni kl. 19.30
Puls

Ble psykotisk etter et par øl

28. november i fjor valgte Trygve (29) å ta sitt eget liv. Etter hans død fikk familien vite at Trygve trolig led av noe som kalles patologisk rus (atypisk rus). Sykdommen gjør at man blir forbigående gal etter svært små mengder alkohol. Et slikt anfall kan ha utløst Trygves selvmord. Patologisk rus er ett av temaene i kveldens Puls. Det er også dysleksi og abortforebyggende arbeid.

Patologisk rus, eller atypisk rus, er en ekstraordinær streng reaksjon på alkohol, særlig i små mengder. Rusen kjennetegnes med tilsynelatende sanseløs voldelig adferd, gjerne etterfulgt av utmattelse, dyp søvn og hukommelsestap. Professor i toksikologi, Jørg Mørland ved Rettstoksikologisk institutt, forteller at tilstanden kan kalles en forbigående galskap. Vedkommende oppfører seg helt atypisk for sin normale personlighet. Han forteller videre at patologisk rus blant annet kan oppstå etter et såpass hardt slag mot hodet at det medførte bevisstløshet, eller forårsakes av en psykisk nedtur rett før inntak av alkohol. Det er lite forskning på området, så man vet altfor lite om de biologiske årsakene.

Både familie og venner er sikre på at Trygves selvmord ikke var en bevisst handling. De mener at Trygve tok livet sitt under et anfall av galskap, og at det ikke var den \"normale\" Trygve som ville forlate dem. Han etterlot seg ikke noe brev.

Dysleksi- verktøy
Gjennom å bryte etablerte tankemønstre i lesing og skriving kan dyslektikeren nærme seg normal lese og skrivekunnskap.

- Jeg tror ikke at dysleksi er noe de har, men er et resultat av hvordan de tenker, sier instruktør i neuro-lingvistisk programmering, Jørgen Rasmussen. Det handler om å knytte et mentalt bilde til lyden av hele ordets staving. Slik kan de kopiere bildet av ordet når de skriver eller leser.

Denne måten å jobbe på har han med seg fra USA der han har utdannet seg innen området. I Norge har han jobbet med flere som etter kort tid har oppnådd bra resultater. I kveldens sending skal vi følge han i prosessen med å undervise en som aldri har prøvd metoden før.

Hva koster abortforebyggende arbeide.
Nye tall viser at abortraten i Oslo går kraftig ned. Mange offentlige kroner brukes hvert år for å få ned aborttallene, men hva virker?

Vi har sett på hvordan pengene forvaltes. Hva virker og hva virker ikke. De ulike organisasjonene jobber forskjellig, og vi ser på hva som skiller Klinikk for seksuell opplysning og Alternativ til Abort i deres arbeide.

NRK1 mandag kl 19.30

Egenprodusert faktaprogram
Programleder: Helene Sandvig
Prosjektleder: Lars Kise
Pressekontakt: Anne Bekkevold, 23048956