Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 12. oktober 1999 kl 19.35 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 tirsdag 12. oktober kl 19.35
Schrödingers katt (4:10)

Mobiltelefon og helseskader

Kan hyppig bruk av mobiltelefon gi helseskader? Spørsmålet har vært stilt av forskergrupper i flere land. Schrödingers katt har møtt norske forskere i sakens anledning.
Nå har kanadiske og amerikanske forskere foretatt eksperimenter som viser at mikrobølgestråling fra mobiltelefon kan gi uønskede virkninger hos biologiske organismer.
De hevder blant annet at strålingen bryter opp DNA- trådene i hjernecellenes arvemateriale, og at dette kan føre til kreftutvikling. Disse forskerne har brukt mus og rotter i sine forsøk.
I programmet i kveld møter vi norske forskere som hevder at mikrobølgestrålingen kan ha betydning for stress- og hodeplager.

NRK1 tirsdag kl 19.35

Egenprodusert vitenskapelig magasin fra NRK Trøndelag
Prosjektleder Aud Arnkværn
Reporter Sverre Krüger
Pressekontakt Siri Grønning Meyer, tlf: 23 04 81 23