Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 18. mars 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Håp i faste

Vi er kommet til 4. søndag i faste. Denne søndagen bærer navnet "Brødsøndagen". Søndagens sentrale tema er Jesus som livets brød. For mange er det naturlig å tenke føde i bred betydning, nemlig at fastetiden bør være tid for å dele vårt legemlige brød med mennesker som sulter og lider. Begge sider klinger med i "Salmer til alle tider", men kanskje er nok utfordringen til å tenne lys og håp for mennesker som trenger en utstrakt hånd den sterkeste.

Det begynner med Svein Ellingsens utfordring om se sin svake bror og å være opptatt av andres rett i salmen "Noen må våke". Så følger en salme fra New Zeeland som viser oss at de aller svakeste er barna "Solbarn, jordbarn". "Alt er ditt" heter en keltisk salme som både viser oss hva vi har, og hva vi har å dele.

Så følger to salmer tett i tett: "Kjære Gud, når eg bed" og "Da jeg trengte en neste". Utfordrende salmer i faste. Det gjelder å se sin neste slik Bjørn Eidsvåg gjør i sangen "Eg ser".

Min salme
Min salme hentet fra avisen Vårt Land, og det er Hanne Krogh som velger seg sin favorittsalme. Det var ikke helt enkelt. Hun kunne tenke seg salmer skrevet av både Svein Ellingsen og Eyvind Skeie, salmediktere som hun setter høyt.

Hun gleder seg også over Bjørn Eidsvåg sanger og ser fram til at de blir innlemmet i salmeskatten. Men favorittsalme, ja, det må bli "Ikke en spurv til jorden". Hun og sier:

"Den har betydd for meg som salmer har gjort for mennesker til uminnelige tider. Lys i mørket. Den ble spesielt viktig for meg da nevøen min Espen døde i en ulykke for noen år siden. Vi brukte salmen i alle seremonier. Alle fant styrke i den. Den er en del av det innerste i meg siden den gangen."

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist uke skulle være "No livnar det i lundar", og vinnere av salmekruset ble:

Norvald Halland fra Lindås, Eva Kaspersen fra Moss og Narve Thorset fra Ål.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er denne strofen hentet:
"Tett innmed kanten av snøen"
Send inn svaret ved å klikke her.

Du kan også bruke vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK P1,
70005 Trondheim.

Frist: onsdag 21. mars.

1. påskedag
Vi takker for mange gode salmeønsker til 1. påskedag. I en hel time får du høre de gamle gode salmene som blir sunget på oppstandelsesdagen, men hvilken vil du høre? Har du en aldri så liten påskeopplevelse, så send med den også!
Bruk adressen overfor eller send e-post til programmet her