Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 6. desember 2009 kl 09.30 Språkteigen

Oslo eller Osjlo? Muslim eller musjlim?

- Alle 'sl'-lyder i ord som Oslo og muslim de uttaler jeg 'sj'. Så hvorfor kan jeg si Osjlo på lufta, men ikke musjlim?
Nils Johan Halvorsen i NRK Østlandssendingen starta ein heftig interndebatt i NRK i haust då han undra seg over kvifor ein kan seie Osjlo, og ikkje musjlim.
Språkkonsulent Ruth Vatvedt Fjeld forklarar kva som ligg bak avgjerda.

Vil heile landet til slutt seie Osjlo?
- Det ville ikke forbause meg, men det vil ta noen generasjoner.
Det seier språkforskar Eric Papazian. Han og professor Hanne Gram Simonsen er samde om at sje-lyden sprer seg, men dei er ikkje samde om kvifor den gjer det.

Kan nynorskforfattar Edvard Hoem droppe nynorskforma Noreg og skrive Norge? Sylfest Lomheim funderer på kunstnarleg fridom og andre lyttarspørsmål.