Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 4. oktober 2005 kl 19.30 Ut i naturen: Hvor ble det av småviltet?

Bør jakt forbys?

Storfugl (Foto: Kjartan Trana, NRK)
Storfugl (Foto: Kjartan Trana, NRK)
Stadig flere av oss går på jakt, og mange jegere skylder på rovviltet når de kommer hjem med tom sekk etter jakten. For rovdyr og rovfugler er en hatet fiende blant mange jegere.

I årevis er rovviltet blitt forfulgt, og det er brukt millioner på skuddpremier uten at det ser ut til at det har ført til mer småvilt i fjell og skog. Fortsatt betales det ut millioner på skuddpremier, men hvor blir det av småviltet?

Programskaperne Ulf Myrvold og Kjartan Trana tar mange reiser i dette programmet, turen går både tilbake i tid og ut i villmarken for å oppsøke noen av områdene som fortsatt har gode småviltbestander. Vi ser områder som er rasert av hogst og utbygging, og besøker folk som sto sentralt i debatten på 60-tallet. Spørsmålet er hva som bør skje i tiden framover. Et av svarene de får er altså jaktfrie områder, mens andre igjen vil følge den gamle oppskriften og gå enda hardere løs på rovviltet.

Jakten på rovviltet
Jakten på kroknebbete fugler og dyr med spisse tenner har pågått i mannsaldre. I 1845 fikk Norge en ny jaktlov som tok sikte på å utrydde rovdyrene, men først på 1900-tallet ble det satt i sving en organisert jakt på rovdyrene i enkelte jaktterreng. Det startet i utmarksområder der man gikk systematisk til verks, og ansatte folk til rovviltfangst. Samtidig kunne man se at småviltbestanden i disse områdene fikk et kraftig oppsving. Likevel gikk det ikke mange år før småviltbestandene klappet sammen, det skjedde både i områdene der rovviltet nærmest var utryddet og i andre deler av landet.

Kritiske spørsmål
Etter flere svarte år begynte spørsmålene å komme. Var det som ble gjort mot rovviltet det rette for naturen og for småviltet? På 60-tallet ble flere av rovfuglene våre fredet. Både ugler, falker, hauker og ørn var nær utryddelse. Fortsatt var bestanden av småvilt langt unna det bestefar fortalte om i sine jakthistorier.

Selv om Norges Jeger- og Fiskerforbund tok klar avstand fra rovviltbekjempelsen på 60-tallet, sitter de gamle teoriene fortsatt godt plantet i folket. I Nord-Trøndelag er det skuddpremieordninger i 22 av 24 kommuner, miljøvernavdelingen der mener denne bekjempelsen kan hjelpe småviltet. Slik er det også i mange av de øvrige fylkene her i landet. Det mens andre fylkesmenn igjen kaller slike tanker gammeldags og forkastelige.

Egenproduksjon fra Naturredaksjonen, Program riks, Hordaland
Programansvarlige: Ulf Myrvold, tlf: 99 50 01 32
Redaktør: Terje Dale, tlf: 91 53 24 30
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78