Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 21. august 2000 kl 19.30 Naturens former

Naturens former (t)

NRK1 mandag 21. august kl19.30
Naturens former

Symmetriens lover

Naturen byr på et mylder av merkverdige former og mønstre. Men ser man nærmere på formgivningen, oppdager man at den ikke er tilfeldig. Den følger helt bestemte lover og regler. I kveldens svenske dokumentar studeres naturens former gjennom kameralinsen.

Fysikkens lover former verden, og de ulike formene lar seg ofte beskrive i matematiske termer. Bienes sekskantede celler, trærnes løvsetting og konglenes spiralmønster er noen eksempler.

Symmetrien er en av naturens favorittformer, og i kveldens program medvirker blant andre zoologen Magnus Enquist som forsker på symmetrier og deres opprinnelse. Han forteller at det faktum at disse formene er så vanlige i dyreverdenen, henger sammen med hvordan hjernen arbeider. Dyrenes hjerne ser ut til å reagere sterkere på signaler som er symmetriske, og derfor favoriseres organismer med sterke symmetrier i evolusjonen.

Naturens formspråk har også preget menneskets skjønnhetsideal. Naturens former er blitt menneskets - kanskje fordi de er trygge og velkjente i en ellers kaotisk verden.

NRK1 mandag kl 19.30

Bilder (to motiver)
Naturens symmetri avslører evolusjonen hemmeligheter. (Foto: SVT/Mattson og Hartman)

Svensk dokumentar
Originaltittel: Nova special - naturens former och mönster
Produksjon: SVT Norrköping
Programleder Lena Liljeborg
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 (helene.amlie@nrk.no)