Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 7. mai 2001 kl 22.00 Dok22: EU-milliarder på ville veier: Nødens sjakaler

Med kritisk blikk på EU

Den tredelte dokumentarserien ”EU-milliarder på ville veier” gir et nærgående bilde av EU anno 2000. Serien retter et kritisk blikk på fellesskapet der svindel, byråkrati, politiske drømmer og kontroversielle beslutninger som berører hver enkelt av oss, er en kjensgjerning. Det første programmet forteller historien om hvordan EUs embetsmenn svindlet for 20 millioner kroner, og om hvor langt de gikk for ikke å bli avslørt.

Dokumentarserien avslører et system så lukket at politikerne er helt maktesløse. Det handler om et byråkrati av dimensjoner, og om politiske drømmer og prosesser hvor resultatet er en kynisme man neppe har sett maken til i Europas nyere historie. Det handler om svindel og bedrag for millioner, og om et enormt spill med skatteyternes penger. Det er et system som vil føre til sosial uro og massearbeidsløshet i årene som kommer.

Det er Stig Andersen fra Danmarks Radio (DR) som har vendt sine kritiske øyne mot Brussel. Sammen med kollega Thomas Gade har han vært dypt inne i EU-systemet hvor han har stilt sentrale personer svært nærgående og noen ganger pinlige spørsmål.

Millioner på avveieKveldens program forteller hvordan 20 millioner EU-kroner øremerket de nødlidende i Jugoslavia forsvant i løse luften. Fem av millionene viste seg å ha havnet i lommene på embetsmennene. To millioner ble funnet på en bankkonto i Luxemburg. Kontoen tilhørte kona til en av embetsmennene. Resten av pengene var borte.

Under etterforskningen forsvant papirer, og spor ble slettet. Hovedmistenkte var Santiago Gomez-Reino, som hadde undertegnet tre falske kontrakter. Men høytstående politikere i EU var tydeligvis ikke interessert i å avsløre svindelaffæren. Også daværende dansk EU-kommissær Ritt Bjerregaard kjente til realitetene i saken uten å gjøre noe med det. Kommissæren for EUs eget svindelkontor OLAF, svenske Anita Gradin, hadde også inngående kjennskap til saken, men hevder at hun ikke kunne gjøre annet enn å følge disiplinærrådets inntilling.

Årtiets skandaleDette førte til årtiets største politiske skandale i Europa, og var med på å tvinge EU-kommisjonen til å gå av. Bare én embetsmann fikk sparken. Resten av de involverte sitter fremdeles i stillingene sine innenfor EU, og flere av dem er til og med blitt forfremmet. I selve EU-systemet, som så igjennom fingrene med svindelen, er det heller ikke gjort forandringer.

Flere sentrale personer er med i kveldens program. I tillegg til Ritt Bjerregaard og Anita Gradin møter vi Santiago Gomez-Reino som etter skandalen ble forfremmet fra direktør til visegeneraldirektør, og EU-kommisjonens leder Romano Prodi.

Blir også sendt i morgen (NRK2)

Samproduksjons mellom dansk, svensk, norsk og finsk fjernsyn
Pressekontakter: Hilde Ljøen, tlf 23047236, Gunilla Gaarder, tlf. 23049364,

Bilder:
1.Den tredelte serien ”EU-milliarder på ville veier” tar oss med til EU-hovedstaden Brussel og avslører svindel og bedrag innenfor systemet. (Foto: DR)

2. Stig Andersen, som har laget serien ”EU-milliarder på ville veier”, møter EU-kommisjonens leder Romano Prodi (t.h.). (Foto: DR)

3. Santiago Gomez-Reino var direktør for EUs nødhjelpsorganisasjon ECHO da 20 millioner kroner som skulle sendes til Jugoslavia, forsvant sporløst. (Foto: DR)