Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 28. september 1999 kl 20.35 Den kalde krigen: Kamerater 1917-1945

Den kalde krigen: Kamerater 1917-1945 (t


NRK2 tirsdag 28. september kl 20.35
Den kalde krigen (1:24)

Premiere på mektig historisk serie

Den kalde krigen mellom stormaktene i øst og vest strakk seg fra verdenskrigens avslutning i 1945 til Murens fall i 1989; 45 år med nervepirrende politiske utspill fra i første rekke Sovjetunionen og USA. I kveld åpner NRK2 en mektig serie som omhandler nettopp dette internasjonale drama.

Det dreier seg i alt om 24 episoder produsert av Turner Original Production i samarbeid med CNN og Jeremy Isaacs Production, altså et amerikansk tv-prosjekt. Jeremy Isaacs er for øvrig samme mann som på 70-tallet laget En verden i krig.

Den nye serien følger i prinsippet samme mal som Isaacs brukte første gang. Opptak er gjort over store deler av verden. Fra begge sider av Jernteppet er det gjort en lang rekke intervjuer med topp politikere, militære sjefer og etterretningsfolk. Dessuten kommer også alminnelige mennesker til ordet for å fortelle hvordan de opplevde disse årenes permanente krigstrussel.

Aldri full krig
Noen egentlig krig i vanlig forstand kom det jo aldri til mellom stormaktene i disse årene, selv om det ved et par anledninger var nære på. Man husker med gru dramatikken rundt Berlinkrisen, Koreakrigen og Cubakrisen.
Men spenningen mellom supermaktene økte proporsjonalt med en gigantisk kjernefysisk opprustning. Etter Mikhail Gorbatsjovs glasnost og perestrojka mildnet det politiske klimaet i betydelig grad. Da Sovjetunionen raknet, forsto man at det samtidig ble satt sluttstrek for kald krig mellom de to supermaktene.

Første del
For å forstå de uhellsvangre forutsetninger for den kalde krigen har programskaperne i kveldens første del gått tilbake til Den russiske revolusjonen i 1917. Det er her grunnlaget ble lagt for den ideologiske konfrontasjonen mellom kapitalismen og kommunismen.
Kommunistenes suksess i Sovjetunionen skapte naturligvis mye frykt i vest. Det var all grunn til å tro at bolsjevikene ønsket en total kommunistisk verden. Derfor sendte Vesten tropper til Russland straks etter revolusjonen. Kommunistene skulle stoppes der og da! Det gikk selvsagt ikke.

Skeptisk Stalin
Vestens forsøk på dette ble altså mislykket og konsekvensene fikk fatale følger for Stalins holdning til landene i vest.
De tre store fra krigens dager, Churchill, Roosevelt og Stalin, hadde flere møter både under og etter krigen, men de greide ikke å unngå den smertefulle 2- delingen av Europa. Jernteppet senket seg over kontinentet og det skulle gå flere tiår før man rev det bort igjen.

I seriens neste del, tirsdag i neste uke på NRK2, tar man for seg de første årene etter verdenskrigen. Man hadde endelig greid å få slutt på den katastrofale varme krigen, men den kalde var klar til å overta.

NRK2 tirsdag kl 20.35

Bilder (via Scanpix/Internett)
1. Den kjente engelske skuespilleren Kenneth Branagh leser kommentarene i den nye serien om Den kalde krigen.

2. Produsenten Jeremy Isaacs sammen med kommentator Kenneth Branagh.

Amerikansk dokumentarserie i 24 deler
Originaltittel: Cold War
Produsent: Jeremy Isaacs, CNN, Turner

Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf 23 40 81 23