Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 17. desember 2001 kl 22.00 Dok22: Dok22: Laksens hevn

En sørgelig laks?

Oppdrettslaks, nei takk? BBC-dokumentaren
Oppdrettslaks, nei takk? BBC-dokumentaren "Laksens hevn" viser til mulige negative ringvirkninger av lakseoppdrett. (Foto: Jeremy Bristow)
Bølgene gikk høye rundt laksemerdene i flere Nordsjøland sist vinter da BBC viste dokumentaren ”Laksens hevn”. Flere børsnoterte oppdrettsselskaper i Norge og andre land noterte en drastisk nedgang, men tok seg raskt opp igjen. For miljø og helse kan imidlertid den populære og rimelige oppdrettslaksen vise seg å koste mer enn den smaker.

Det er utvilsomt mye helsebot i maten oppdrettslaksen gir oss, men slik dokumentaren ”Laksens hevn” veier pro og kontra, kommer oppdrettslaksen samlet dårlig ut på grunn av sitt dioksin- og PBC-innhold i fiskefettet.

Produsentene av ”Laksens hevn” bruker den engelske toksikologen og ernæringsfysiologen dr. Miriam Jacobs ved Universitetet i Surrey som hjemmelsmann. Hun har analysert fôret som gis laksen i merdene, og har funnet at graden av dioksin- og PBC-forekomster i dette
samsvarer med nivået av disse giftene i oppdrettslaksen.

- Det er sterke indikasjoner på at forgiftningen skriver seg fra fôret, sier hun. - Om jeg skulle bli mor eller amme, ville jeg gjøre mitt ytterste for å holde inntaket av mat med et tvilsomt giftinnhold på et så lavt nivå som mulig.

Hva med villaksen?
Dokumentaren går også dypt inn i problematikken omkring oppdrettslaksens påståtte negative innvirkning på sin naturlige fetter, villaksen. Oppsiktsvekkende filmopptak viser hvordan lakseoppdrett kan være en svært farlig trussel mot villaks.

Engelsk dokumentar produsert av BBC i samarbeid med NHU
Originaltittel: Warnings from the Wild – The Price of Salmon
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
Oppdrettslaks, nei takk? BBC-dokumentaren ”Laksens hevn” viser til mulige negative ringvirkninger av lakseoppdrett. (Foto: Jeremy Bristow)