Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 3. desember 2013 kl 22.30 Dagens dokumentar: Sandmangel - ei ny konflikt?

Ikke nok sand


Høy etterspørsel truer jordas forekomster av sand. Tre fjerdedeler av strendene i verden krymper, og kommer til å forsvinne på grunn av erosjon eller sandsmugling.

Sand fins i nesten alt vi omgir oss med. Smeltet sand blir til glassene vi drikker av. Det er også en bestanddel av silikondioksid som fins i vin, vaske – og rensemidler, papir, tørket mat, tannpasta og kosmetikk. Pluss en rekke andre produkter vi bruker til daglig. For ikke å glemme hus, broer, flyplasser og fortau. De består blant annet av store mengder sand.

Mange tror at sand er gratis, og at den fins i ubegrensede mengder. Men det er ikke tilfellet når etterspørselen er blitt så stor. Sanden er nesten like verdifull som gull. Hva blir konsekvensene for miljøet og livet på jorden dersom for mye sand blir flyttet fra sine naturlige omgivelser?

Amerikansk dokumentar, 2013
Orginaltittel: Sand Wars
Produksjon: PBS
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 2304 7000