Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 22. august 2001 kl 19.30 70 år og altfor ung?

Gammel og sprek - et samfunnsproblem?

Lars og Grete Vardal, Nils Bakken og Kirsten Rognerud på Rica Senior X-treme, et aktivitetstilbud til dem over 60. (Foto: NRK)
Lars og Grete Vardal, Nils Bakken og Kirsten Rognerud på Rica Senior X-treme, et aktivitetstilbud til dem over 60. (Foto: NRK)
De eldre er sprekere og mer ressurssterke enn noen gang. Dette burde være gode nyheter, men rent økonomisk vil det bli et stort samfunnsproblem for framtida. For pensjonsalderen blir også stadig lavere, og hvordan skal vi kunne betale for flere og flere pensjonister som lever lenger, samtidig som færre og færre jobber?

Ådne Cappelen, forskningsleder i Statistisk Sentralbyrå, mener hele fundamentet i velferdsstaten står i fare fordi pensjonsalderen stadig kryper nedover. I dag ligger den på 59 år.

En økonomisk utfordring
Trengs det en oppdatering av vårt syn på eldre som hjelpetrengende og svake, og må samfunnet kreve at de eldre står lenger i arbeid for å fylle framtidas behov for arbeidskraft? Den økonomiske utfordringen vi står overfor kan skisseres på følgende vis: Dersom det hele skal dekkes over skatteseddelen, vil man måtte bortimot fordoble skattene i Norge. Og vi er ikke alene; eldrebølgen er en internasjonal kjempeutfordring, hvor eksempelvis Tyskland ville måtte heve skattene med 92 prosent og Japan med 162 prosent.

Ulike syn
Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Los sekretær Per Gunnar Olsen og Statistisk Sentralbyrås Ådne Cappelen har ulike syn på hvordan man bør møte de utfordringene vi står overfor når eldrebølgen skyller over oss med full kraft.

Vi følger også den nypensjonerte Lars Vardal (69) som har sine svar på hvordan pensjonisttilværelsen bør fylles, og hvordan de eldre kan få en sterkere posisjon i Norge.

Lenger i arbeid
Problemet kan ikke løses ved ett enkelt grep, men helseforskerne mener en viktig brikke er vårt syn på alderdom; vi har skapt oss et bilde av de eldre som syke og ressurssvake mennesker som utelukkende trenger en hjelpende hånd fra samfunnet, uten selv å være i stand til å bidra med noe for andre. Ifølge professor Hans Th. Waaler trenger dette eldrebildet en kraftig oppdatering der vi får øynene opp for en ny generasjon eldre hvor gammelt ikke er gammelt lenger, og der de eldre bør kunne arbeide lenger enn de gjør i dag.

Dokumentaren neste onsdag setter dette programmets tema i relieff med tittelen ”50 år - og daukjøtt?” Dokumentaren 29. august handler om dagens 50-åringer som føler seg presset ut av arbeidslivet.

Egenprodusert dokumentar
Ved Siw Winther og Gry Kårstad
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilde
Lars og Grete Vardal, Nils Bakken og Kirsten Rognerud på Rica Senior X-treme, et aktivitetstilbud til dem over 60. (Foto: NRK)