Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 27. januar 2000 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Ut i naturen: Magasin (ttv)

NRK1 torsdag 27. januar kl 19.30
Ut i naturen

Elgoksen i skuddlinjen
Er vi i ferd med å overbeskatte de store elgoksene? Arne Nævra stiller dette spørsmålet i kveldens \"Ut i naturen\". Bakgrunnen er alarmerende forskningsresultater fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som viser at en skjev kjønnsfordeling får følger både for brunsten og kalvingen året etter. På litt lengre sikt kan det bety en nedgang i elgbestanden.

De siste ti årene har det hevet seg flere kritiske røster mot måten den norske elgbestanden forvaltes på. I 1967 ble det vedtatt nye regler for hvilke dyr som skulle felles under elgjakten. Mens det i jaktloven fra 50-tallet var forbudt å felle årskalver, skulle en nå stimulere til økt jakt på kalv og ungdyr. Det betydde at de eldre, produktive kuene ble spart i større grad enn tidligere - på bekostning av elgoksene. Dermed oppstod en skjev kjønnsfordeling. Men kan det bety noe? En okse kan som kjent bedekke flere kuer.

Flere og flere protesterer nå på dette og hevder at naturen ikke er så dum at den har laget en mengde individer som ikke spiller noen rolle - og at elgoksens status må oppvurderes. Mange er også sterkt kritiske til at elgjakten delvis faller sammen med brunst og parringstid.

Jakt på naturens premisser
Blant de mange som er opptatt av disse spørsmålene, er Oddvar Johansen og sønnene Truls og Trym fra Strønstad på Austvågøy. Arne Nævra møtte dem sist høst i Lofoten og Vesterålen - der elgen er en nykomling. Far og sønner deltar på hvert sitt jaktlag, og i programmet forteller de om sin jaktfilosofi. De skaffer seg først en oversikt over bestanden før de bestemmer seg for hvilke dyr de skal felle. I de senere årene har jegerne begynt å tenke stadig mer på oksens verdi og betydningen av god brunst. Derfor har de også vært opptatt av at det skal være igjen noen store elgokser. De ser på seg selv som forvaltere som driver jakt på naturens premisser.

Banebrytende forskning
Over hele landet har det vært en klar tendens til at slaktevektene har gått ned. En av de viktigste årsakene til dette kan vise seg å være at det er for få okser i bestanden. Dette var bakgrunnen for at elgforskningen på øya Vega i Nordland kom i gang. Forskerne i dette NINA- prosjektet ville blant annet se på hvordan det gikk med brunsten og kalvingen året etter dersom man under kontrollerte betingelser fjernet okser i forskjellig grad. Forsker Bernt-Erik Sæther legger de oppsiktsvekkende resultatene i \"Ut i naturen\" i kveld.

NRK1 torsdag kl 19.30

Billedtekst
Slike flotte elgokser er blitt en sjeldenhet i norske skoger. (Foto: Arne Nævra)

Naturprogram fra NRK Hedmark
Programledere: Kari Toft og Trond Berg

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41