Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 14. oktober 2007 kl 17.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Åsane kirke i Bergen

Åpen himmel

Åsane kirke (foto: NRK).
Åsane kirke (foto: NRK).
Gudstjeneste fra Åsane kirke i Bergen. Teksten er hentet fra 1. Mosebok slik den er gjengitt i Min Barnebibel.

Guds gaver er til for å deles. Dette er kapellan Godtfred Haugland sitt utgangspunkt i Åpen himmel i dag der nesten alle som medvirker i gudstjenesten er barn fra menigheten. Kantor er Jan Røshol.

Med barn fra Li barnegospel og fra Korskolen i Åsane kirke: Spiren, Jubal, Åsane kirkes guttekor, Prelud, Magnificat og Jubilate Deo.

Om kirken
Åsane kirke ble innviet 19.12.1993. Den sirkelrunde formen på kirken er svært uvanlig og gir kirken et helt spesielt utseende. Kirken ligger der folk ferdes – i utkanten at et travelt kjøpesenter i Åsane nord for Bergen sentrum.

Om menigheten
Kapellan Godtfred Haugland (foto: NRK).
Kapellan Godtfred Haugland (foto: NRK).
Åsane menighet er en av Norges største menigheter med over 18000 medlemmer. I løpet av en uke er det Åpen barnehage, honnørklubbens dansegruppe, speider, bønnegruppe, Y’s menn og gutteklubben for voksne menn.

Det er Honnørkoret og småbarnssang. Det er Korskolen i Åsane kirke med barnekoret Spiren, guttekor, aspirantkoret Jubal, jentekoret Prelud og jentekoret Magnificat, ungdomskoret Accord, og korene Prima Vista, Concord, Con Spirito og Jubilate Deo. Slik skjer det mye i kirken mellom søndagsgudstjenestene.

Vi får tre gudstjenester fra Åsane kirke i Bergen i Åpen himmel i høst og i vinter. Den første søndag 14. oktober, den andre søndag 28. oktober og den tredje søndag 30. desember. Alle blir sendt i NRK1 kl. 17:30.

Kontakter Åpen himmel:
Prosjektleder Gunn Aasen - 990 34 530 - gunn.aasen@nrk.no
Prosjektansvarlig Helge Gudmundsen - 958 79 025 - helge.gudmundsen@nrk.no