Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 23. november 2008 kl 07.03 Sølvsuper

Viktig å bli lest for!

Lis Byberg (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Lis Byberg (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Bøker er utrolig praktiske. Du trenger ikke elektronisk tilkopling for å bruke dem og du kan ta dem med deg overalt.

I tillegg er de blant de hjelpemiddel som har lengst tradisjon i å formidle tekster. Det finnes også dem som synes det er flott å ha fine bokrygger å se på, men skal man ha utbytte av bøker, må de leses.

Lis Byberg har i nærmere 50 år hatt et spesielt forhold til bøker og det hun ikke vet om bøker, er det trolig liten verdi å vite. Søndagens sølvsupergjest er i dag førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og tok ved disse tider i fjor doktorgraden på temaet "Brukte Bøker til Bymann og Bonde-Bokauksjonen i den norske litteratære offentlighet i årene 1750-1815.

I den forbindelse gjennomgikk hun 145 bokauksjonskataloger for denne perioden som viste at det i løpet av disse årene ble lagt ut 145 000 bøker på auksjon.

Historiker
I samtalen med programleder Haakon D. Blaauw, innrømmer Lis Byberg at hun er bibliotekar med det ene benet og historiker med det andre, men at hun for tiden støtter seg mest til historikerbenet.

Lis Byberg (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
Lis Byberg (foto: NRK / Haakon Dirk Blaauw).
-Dette har sammenheng med at jeg ikke føler at jeg er en dyktig bibliotekar. Jeg merker at de nyutdannede bibliotekarene er mye mer dyktige enn jeg når det gjelder litteratur og å søke informasjon. Hadde jeg i dag stått ved en skranke i et bibliotek, hadde jeg trolig gjort en middelmådig jobb når jeg skulle hjelpe og veilede låneren. I samtalen avsløres også store og interessante kunnskaper om interessen for bøker for 250 år siden og vel så det.

-Mange leste bøker for å la seg underholde. Var du velstående, hadde du lettere tilgang på underholdningslitteratur, Var du derimot ikke spesielt bemidlet, brukte du penger på bøker som ga deg lærdom som igjen kunne føre til materialistisk fremgang. Litteratur om medisin, barneoppdragelse og regnelære var i denne forbindelse svært ettertraktet.

Viktig å bli lest for
For de aller fleste av oss starter interessen for bøker med at vi blir lest for. I følge Sølvsupergjesten er dette den vesentligste interesseskaper for bøker:

-Det er jo også mye hygge med det da det er noe spesielt med det å kunne sitte på et fang eller være i mammas eller pappas seng å bli lest for om søndagsmorgenen!

Sølvsuper NRK P1 Søndag 23. november kl. 07.03.
Programmet er ved Haakon Dirk Blaauw.