Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 11. oktober 2004 kl 22.10 Dok1: For Gud er med oss

Med Gud på sin side

Enhver amerikansk president er del av kjernefamilien og tror på Gud. (Foto: Lumiere Productions)
Enhver amerikansk president er del av kjernefamilien og tror på Gud. (Foto: Lumiere Productions)
"In God We Trust!" står skrevet på de amerikanske pengene, men ikke bare der, det står også skrevet utenpå de amerikanske presidentene. Hvorfor er det slik?

Det første avsnittet i et todelt program om det kristenkonservative Amerika følger linjene bakover til 1950-tallets ensporede kristne opposisjon mot kommunismen og framover mot dagens langt mer nyanserte politiske orienterting østover med et kristent fortegn.

Andre del (Dok1 neste mandag) er et portrett av George W. Bush som et religiøst praktiserende menneske.

Den kristne bevegelse
De to dokumentarene forsøker å gi svar på vesentlige og kritiske spørsmål som den kristne bevegelse reiser:

Hvordan kan et fritt samfunn skille mellom kirke og stat og likevel opprettholde et rom for religiøs overbevisning hos vanlige folk? I hvilken grad overensstemmer kristenkonservativ image-bygging i media med virkeligheten? Og ikke minst, hva skjer egentlig når politikere og religiøse aktivister forener krefter? Hvem er det som styrer?

Amerikansk dokumentar i to deler (2004)
Originaltittel: With God on Our Side – George W. Bush & the Rise of the Religious Right
Produsert av: Lumiere Productions, Inc.
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64, gunilla.gaarder@nrk.no
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57