Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 27. mai 2012 kl 20.30 Dei dykkar med krokodiller


Brad Bestelink er fotograf og ekspert på det farlegaste rovdyret i elvane i Afrika. Utan nokon form for verneutstyr gjer han det utenkjelege; han dykkar ned i elvane i Okavangodeltaet og tek kontakt med dyret som drep flest menneske i verdsdelen.

Distribusjon: Earth Touch Production, 2011
Orginaltittel: Diving With Crocodiles
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf: 414 28 800
Tv-seerne kan kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900