Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 17. november 2002 kl 19.40 Brigaden

Livet må gå videre

Trond (Håkon Ramstad) sammen med brigadesjef Tønder (John Sigurd Kristensen). (Foto: Erlend Aas)
Trond (Håkon Ramstad) sammen med brigadesjef Tønder (John Sigurd Kristensen). (Foto: Erlend Aas)
Torsteins dramatiske dødsfall åpner for spørsmålet om hvem som skal ta over som leder for Brigade B-01. Det naturlige valget er Trond, men orker han å ta på seg jobben?

Trond Corneliussen har følt at ansvaret for brannfolkenes ve og vel tynger mer og mer. Nå er Torstein borte og laget trenger en ny leder. De sliter alle med å komme tilbake til hverdagen, men kameratskapet og samholdet er en god støtte. Connie, Tronds samboer, tar av naturlige årsaker ulykken tyngre enn Trond. Hun finner trøst i at Trond gir inntrykk av at han kommer til å slutte i brannvesenet.

Olav Tønder ser det som har skjedd som en anledning til å få bort ukulturen som han kaller misforstått idealisme i gruppa. Han foreslår at den nye brannmesteren skal hentes fra et annet lag, og at B-01 etter hvert oppløses. Dette skaper uro i laget – alle gutta, og Andrea som nå er et fullverdig medlem, føler at Trond er den naturlige arvtageren. De mener det vil være et svik mot idealene de har kjempet for – og ikke minst et svik mot Torstein dersom gruppa oppløses. Til syvende og sist står og faller alt på Tronds avgjørelse om han vil fortsette i brannvesenet.

Om serien
Brannfolkene i Brigade B-01 har en jobb som er svært krevende både fysisk og psykisk, og de utsettes for påkjenninger som ligger på grensen av det man kan klare. De stiller alltid opp – samtidig som de hele tiden spør seg om de kunne ha gjort mer, især når liv står på spill. Hva er drivkraften til mennesker som utsetter seg for slike belastninger?

Mannskapet har også et privatliv, men jobben setter forhold og familieliv på harde prøver. Spenninger finnes også i relasjonene mannskapet i mellom, og ikke minst ulmer en maktkamp mellom Brigaden og ledelsen ved brannstasjonen, som prøver å få sterkere kontroll over det ukonvensjonelle røykdykkerlaget.

Hovedskikkelsen i serien er Trond (Håkon Ramstad), som nyter stor respekt fra kollegene for sin dyktighet og idealistiske innstilling til jobben. Likevel kjenner han seg utbrent og utilstrekkelig. Han sliter også i forholdet til samboeren Connie (Ines Prange), som føler at hun kommer i annen rekke og tenker på å forlate ham.

I tillegg er følgende skikkelser blant de sentrale i serien: Den sindige Herman (Anders Mordal), den kjekke og kvinnesky Oddvar (Duc Paul Mai-The), den ambisiøse og korrekte Per (Hallvard Holmen), machomannen Bernt (Åsmund-Brede Eike) og den lojale og familiekjære Erik (Erik Kirkman). Den tøffe og tiltrekkende Andrea (Line Verndal) er Brigadens eneste kvinnelige røykdykker. Morten (Gerald Pettersen) er grinebiteren og intrigemakeren på laget, mens Ivar (Sajid Malik) er ung og uerfaren, men desto mer oppslukt av jobben. Tønder (John Sigurd Kristensen) er den kontrollerende og formalistiske sjefen på brannstasjonen.

Egenproduksjon fra NRK Drama
Regi: Erik Poppe, Berit Nesheim, Christian Brym og Tor Tørstad
Prosjektleder: Folke Gravklev, 23 04 53 67/41 61 82 66, folke.gravklev@nrk.no
Manuskript: MAIPO Film & TV-produksjon
I rollene bl.a. Håkon Ramstad, Ines Prange, Anders Mordal, Duc Mai-The, Hallvard Holmen, Åsmund Brede Eike, Erik Kirkman, Gerald Pettersen, Line Verndal, Sajid Malik, John Sigurd Kristensen, Hans Rønningen og Marianne Mørk Larsen
Pressekontakt: Sidsel Aarsnes Linden, 23 04 98 41/909 55 364, sidsel.linden@nrk.no