Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 6. november 2005 kl 22.40 Morfar on the rocks

Trygve og hans nedfrosne morfar

Trygve Bauge er fritenker, filosof og isbader, og har en nedfrosset morfar i Rocky Mountains. (Foto: Ole Kaland, NRK)
Trygve Bauge er fritenker, filosof og isbader, og har en nedfrosset morfar i Rocky Mountains. (Foto: Ole Kaland, NRK)
En avdød parksjef fra Bærum har fått et spesielt liv etter døden. Han ligger på tørris i et skur i Rocky Mountains og er Colorados kaldeste kjendis. Hvert år arrangeres festivalen "Frozen Dead Guy Days" til den norske morfarens ære.

Dokumentaren "Morfar on the Rocks" forteller om den norske fritenkeren Trygve Bauges forhold til livet, sett fra blokkleiligheten på Hovseter i Oslo. Her bor Trygve (48) sammen med sin mor Aud (74). Selv om Trygve er filosofen, er moren Aud i stor grad enig med sin sønn. Det er Aud som drar til USA når de inviteres som hedersgjester til "Frozen Dead Guy Days" – og "the dead guy" er Trygves morfar, Bredo Morstøl.

Programmet forteller om Trygve Bauge og alt som skjer når Aud etter ti år vender tilbake til Rocky Mountains for se til sin dypfryste far.

Vi får også se klipp fra den amerikanske tv-dokumentaren "Grandpa’s still in the Tuff Shed", som forteller om lokalmiljøets forhold til Trygve, Aud og det makabre likfunnet.

Bredo fra Bærum
Den spesielle fortellingen starter i 1989 når Bredo Morstøl dør en naturlig død i Bærum, nesten 90 år gammel. Hans barnebarn, Trygve Bauge, er på denne tiden bosatt i Boulder, Colorado, og levende opptatt av livsforlengelse og nedfrysing etter døden. – Noen må begynne å fryse ned lik for at det skal bli mer forskning rundt kloning og gjenopplivning, mener Trygve Bauge.

Trygve var hjernen bak det hele, og fikk overtalt sin mor, Aud, til å begrave morfar Bredo på denne spesielle måten. Kun 150 personer er frosset ned med overlegg på verdensbasis. – Jeg var nok skeptisk, men nå vil jeg også bli frosset ned etter døden, sier Aud Morstøl.

Fra Bærum på tørris
Bestefar Bredo ble pakket med tørris, og sendt over til California. Der ble han lagt på flytende nitrogen. Planen var at Trygve skulle lage et nedfrysningsanlegg, men en årelang strid om oppholdstillatelse gjorde at han ble deportert fra USA før det lot seg gjennomføre. I 1994 ble både Trygve og Aud utvist fra USA på grunn av manglende visum.

Nyheten om at det lå en nedfryst norsk bestefar i et skur utenfor fjellbyen slo ned som en bombe, og gikk verden rundt i mediene. Oppstyret splittet bygdesamfunnet og skapte mye vondt blod. Men ti år senere har fjellfolket funnet ut at det beste er å snu det hele til noe positivt, og har startet å arrangere "Frozen Dead Guy Days".

Frozen Dead Guy Days
Selv om utgangspunktet kan virke makabert, er "Frozen Dead Guy Days" en familiefestival med mange artige påfunn. Hovedbegivenheten er "The Coffin Race". Lokale seks-manns lag konkurrerer om å bære en åpen kiste med passasjer gjennom en hinderløype.

Egenprodusert dokumentar fra Østlandssendingen, Program riks
Programansvarlig: Kjetil Saugestad, tlf: 90 93 34 92
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78