Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 17. desember 2008 kl 19.30 Bjørnsons Roma

Jeg velger meg april – og Roma

Bjørnsons Roma: Bjørnstjerne Bjørnson, her fotografert i 1908, hadde Roma som sin viktigste skrive- og kamparena når han ikke var hjemme. (Foto: NRK)
Bjørnsons Roma: Bjørnstjerne Bjørnson, her fotografert i 1908, hadde Roma som sin viktigste skrive- og kamparena når han ikke var hjemme. (Foto: NRK)
Han har fanget oss med sine fortellinger fra landsbygda. Han har skrevet vår nasjonalsang. Han er på mange måter den mest norske av alle våre diktere. Kvikne, Nesset i Romsdalen og Aulestad er steder i Norge vi tenker på når vi hører navnet Bjørnstjerne Bjørnson. Men Roma var hans viktigste skrive- og kamparena, når han ikke var hjemme.

Lite er kjent om Bjørnson som vår store européer. Han bodde lange perioder av sitt liv på forskjellige steder ute Europa – og Roma var, ved siden av Aulestad, hans viktigste skrive- og kamparena. Han talte og skrev flytende italiensk og han elsket folkelivet i dette landet, hvor han bodde i til sammen 10 år. I Roma og i landsbyen Ariccia i Albanerfjellene sørøst for byen skrev han flere av sine store verker.

Romas tiltrekning
Allerede i 1860 kom han, som 28-åring, til Roma for første gang. Under ledsagelse av vår store historiker P.A. Munch og dikteren H.C. Andersen gjør han seg kjent rundt om i byen. Han oppsøker Peterskirken og lar seg begeistre av Michelangelos store kunstverker og Berninis skulpturer, og han overværer nyttårsgudstjenesten i kirken Il Gesu, og overveldes av Palestrinas musikk. Alle disse inntrykkene bringer han med seg hjem. I Gausdalen samler han sine husmenn og andre til foredrag om både kirken Il Gesu og Det sixtinske kapell.

Garbaldi et forbilde
Under de senere opphold i Roma møter han også sin store frigjøringshelt Garibaldi, som samlet Italia til et rike og gjorde Roma til hovedstad med Victor Emmanuel som konge. Den inspirasjon som Bjørnson finner hos Garibaldi blir avgjørende for hans ideologi og tanker gjennom hele livet. Ikke minst for hans posisjon under unionsstriden i 1905.

Dreyfus-saken
Fra Roma kaster også Bjørnson seg inn i Dreyfus-saken som raser i Frankrike. Han støtter offentlig det store engasjementet som den franske dikteren Emile Zola viser med sin berømte artikkel "Jeg anklager". Etter frigivelsen av Alfred Dreyfus kommer den franske kapteinen ens ærend til Roma for å takke Bjørnson.

"Den store poet"
På slutten av sitt liv er Bjørnson en av de mest prominente personer i Roma. Han trenger ingen adresse for sin post. Han oppsøkes stadig av journalister, studenter og kunstnere. Alle vet hvor han bor og kjenner ham bare under navnet "Il Grande Poeta".

I programmet "Bjørnsons Roma" tar forfatteren Helge Dahl oss med til flere av de steder hvor Bjørnson bodde og oppsøkte i "Den evige stad". Dahl har gjennom flere år arbeidet med å gå opp sporene etter vår norske nasjonalskald i denne verdensbyen og i Albanerfjellene hvor han holdt seg i sommermånedene sammen med Karoline og barna.

Kulturdokumentar fra Program riks, NRK Trøndelag (2008)
Programansvarlig: Sverre Krüger, tlf 73 88 17 29, mob 976 52 415 sverre.kruger@nrk.no
Redaktør: Ida Kvissel, tlf 73 88 17 17, mob 415 45 922
Kontaktperson i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no