Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. september 2001 kl 19.45 Stokkbåtens hemmelighet

En historisk ferd

Heidi og Rein Dammann med sin støttespiller Thor Heyerdahl. (Foto: Ulf Myrvold)
Heidi og Rein Dammann med sin støttespiller Thor Heyerdahl. (Foto: Ulf Myrvold)
I 1999 la Heidi og Rein Dammann ut på en historisk ferd i en hul trestamme nedover Glomma. Den ti meter lange farkosten var en kopi av "Sørumbåten" , Norges desidert eldste farkost, som ble gravet frem i Glomma to år tidligere. Ekteparet nektet å akseptere forskernes påstand om at stokkbåter var elendige og risikable farkoster, med en beskjeden plass i vår sjøfartshistorie….

Det sensasjonelle båtfunnet ved Sørumsand avdekket at det var svært lite man visste om stokkbåter i Skandinavia, deres egenskaper og betydning i vår historie, til tross for at det er funnet over hundre stokkbåter bare på Østlandet!

Uttalelser som gikk igjen fra forskere, var at stokkbåter ikke kunne padles oppstrøms, var vanskelige å manøvrere, ikke hadde særlig lasteevne, krevde innlærte padlekunnskaper og fremfor alt var farlige og helt uegnet på elver. På mange måter valgte man ved slike antagelser å se bort fra stokkbåten som en sentral farkost i vår historie.

Støtte fra Heyerdahl
-Vi traff faktisk ikke ett eneste menneske som ikke trodde at stokkbåter gikk rundt med en gang og ville være svært risikable å padle på elv, sier Heidi og Rein Dammann. Til slutt fant de endelig en person som delte deres syn på saken: Thor Heyerdahl.

De ble invitert ned til hans hjem på Tenerife hvor de hadde en spennende samtale om primitive farkoster. Ikke overraskende var hans oppfordring: - Det er bare én måte å finne svar på disse spørsmålene på. Dere må prøve selv!

Problemet var bare at det ikke fantes noen som kunne bygge stokkbåter her i landet. Byggingen viste seg mye mer komplisert enn de trodde og viste igjen hvor mye kunnskap som har gått tapt…

Etter flere ukers hardt arbeid la båten ut fra Rena med syv personer om bord. Det ble starten på en ukes ferd som ga mange svar og nok av dramatikk…


Norsk produksjon
Foto/regiansvarlig: Ulf Myrvold
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23 04 93 64
Hilde Ljøen, tlf. 23 23 04 72 36

Bilder
1. Heidi og Rein Dammann med sin støttespiller Thor Heyerdahl. (Foto: Ulf Myrvold)

2. Rein Dammann og Ola Lofthus loser stokkbåten gjennom et vanskelig stryk. (Foto: Heidi Dammann)