Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 28. januar 1999 kl 19.35 Ut i naturen

Ut i naturen

NRK1 torsdag 28. januar kl 19.35
Ut i naturen

Farlige gjerder i utmark
I årets første Ut i naturen-magasin tar Kari Toft og Trond Berg oss med ut i vinterskogen. Men vinterens uskyldshvite kappe skjuler en dødsfelle. Utmarksgjerder tar hvert år livet av både fugler og dyr.
Nylig fikk et beitelag i Buskerud jordskifterettens godkjenning til å sette opp et elektrisk gjerde i utmarka. Det er her snakk om et firetråds elektrisk gjerde som går rett gjennom skogen. Jordskifteretten fastslår at et slikt gjerde er til minimal hinder for vilt og friluftsliv. Men viltforvalteren i Buskerud, Bjarne Smukkestad, tror et slikt gjerde er et mye større problem for viltet enn vi er klar over.

Dødsfeller
Det er særlig dyr med lange bein som elg, rein og rådyr og fugler som flyr lavt, som for eksempel hønsefugl, som får problemer. Dessuten har vi ingen anelse om omfanget av dyretragedier som skyldes at dyr er blitt sittende fast og lider en langsom, pinefull død. Men vi kjenner til at mange ryper har blitt sittende fast i reingjerder på Finnmarksvidda og ikke kommet levende fra det.

Vedtaket i jordskifteretten, som nå er stadfestet av Jordskifteoverretten, er endelig. Det kan danne presedens for mange lignende saker som nå ligger og venter på en avgjørelse. Det kan føre til at vi får milevis med nye strømførende gjerder gjennom utmarka, uten at konsekvensene er godt nok utredet.
Elgen stilte opp
På Gravberget på Finnskogen hvor det månedlige Ut i naturen-magasinet sendes fra, er naturen kledd i sin vakreste vinterskrud. En gruppe på fire elger betrakter NRKs filmteam en stund før de forsvinner inn i skogen.
- Det var ergerlig, for det kunne blitt et riktig bra innslag, forteller Trond Berg. - Men så viser det seg altså til våre store glede at elgen vender tilbake til åstedet og gir oss en ny sjanse, beretter en lattermild programleder.
I kveldens program tar vi også en sommerlig avstikker til et fuglefjell ved Nordkapp. Og som vanlig blir det også seervideoer og konkurranse.
NRK1 torsdag kl 19.35

Naturmagasin fra NRK Hedmark
Programledere: Kari Toft og Trond Berg
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41