Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 29. januar kl 19.45 Underveis: Livet på kirkegården

Refleksjon på gravplassen


Bortsett fra folk som har spesielle ønsker om hvor det siste støv skal spres, er det her vi ender alle sammen: på kirkegården. Eller gravplassen, som er det verdinøytrale navnet.

Mens vi ennå er i live og besøker en gravplass, tvinges vi til å tenke på det vi helst ikke vil tenke for mye på – døden.

I denne utgaven av "Underveis" står refleksjonene på kirkegården i sentrum. Her dukker de eksistensielle spørsmål opp. Gravplassen er et godt sted for mange, et sted for avklaring og fred.

Steller gravene
Programmet har fått den litt selvmotsigende tittelen «Livet på kirkegården». For også her er det liv; noen må gjøre jobben og gravene må stelles.

Vi besøker blant annet den gamle Lademoen kirkegård i Trondheim der mer enn 33 000 av våre forfedre er begravet siden 1902. Kirkegårdsleder Inger Strand forteller at det blir stadig flere urnebegravelser og at anonyme gravsteder ikke er uvanlig. Strand mener det er en viktig del av jobben å holde gravplassen grønn og trivelig.

Et sted å gå til
Vi møter også en arbeidende pensjonist, Arne Sesseng, som fortsetter arbeidet som graver og kirketjener. Mens Lise Greger Hagen og Svanhild Ulseth har et felles mål på kirkegården: En stein fra Rørosvidda som markerer grava til Lises mor – som var Svanhilds gode venninne.
De synes begge det er godt å ha ei grav å gå til.

Prosjektleder, NRK: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 18 13, mobil 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900