Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 15. mai 2011 kl 09.30 Språkteigen

En lady er hun som knar deigen

Ordene drøfte, kompanjong, horde og engelske lord og lady har alle sitt opphav i korndyrking. I boka "Vårt daglege brød" skriver Åsmund Bjørnstad om betydninga kornet har hatt for menneskenes historie, deriblant utviklinga av språket. Når kornet skulle lagres måtte man ha oversikt over mengdene, og dermed oppstod skriftspråk.

Alle banner. Mange påstår at de aldri tar styggord i sin munn, men da lurer de seg sjøl, mener språforsker ved Universitetet i Oslo, Ruth Vatvedt Fjeld. Men hvorfor banner vi? Det får du svar på i ukas Språkteig.

Hvor er denne snurten som ingen har sett? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.