Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 24. februar 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Fiskerikdommen øst i fjella

Sølensjøen, Istern og Femund

Dette notkastet i Sølensjøen i 1972 ga 300 røyer. Året etter ble rekorden satt til 820 fisk i ett kast. 15 år senere hadde det liten hensikt å fiske her. (Foto: NRK)
Dette notkastet i Sølensjøen i 1972 ga 300 røyer. Året etter ble rekorden satt til 820 fisk i ett kast. 15 år senere hadde det liten hensikt å fiske her. (Foto: NRK)
De store fjellsjøene Sølensjøen, Istern og Femund ligger side ved side nord på Østlandet, og fisket her har vært så betydelig at det kan kalles fiskerier. For 30 år siden ble de årlige fangstene anslått til minst 40-50 tonn fisk.

For 30 år siden var reportasjer fra sjøen ved foten av Rendals-Sølen fast stoff i mange aviser og blader, både om dette særegne stedet og "Sølensjøkongene".

NRKs Per Egil Hovind har forsøkt å finne ut om dette eventyrlandet fortsatt eksisterer. Finnes det fremdeles aktive fiskere her? Og kan fisken klare seg uten?

Tradisjonelt fiske
Fra gammelt av var dette rendølenes fjell, og vannene ble fordelt mellom gårdene i bygda. I Sølensjøen og Istern ble fisket organisert og regulert gjennom et system med "fiskelotter". Sør i Sølensjøen er det store grunner som røya går inn på for å gyte om høsten, og lotteieren er fra gammelt av delt i fire lag med hver sin fiskebu og tilhørende grunner. For å oppnå likhet bytter lagene bu hvert år. Den gamle kontrakten bestemmer fortsatt om hvem som skal være hvor, og hvor mye garn som kan brukes.

Elva Tufsinga munner ut i Femunden, og her fanges fisken i not når den går opp i elva utpå høsten. Korafisket ble dette kalt, og bare fiskerne kom hit i riktig tid kunne fangsten bli rikelig. En gang fikk et notlag 2000 sik i løpet av bare tre timer, og ofte kunne mye av natta gå med til sløying og salting. Dette var et av de viktigste fiskeriene, og folkene lå vanligvis på fisket i to uker.

Frossen fisk
På kartet kan Sølensjøen, Femund og Istern virke like, men Istern er grunnere og varmere enn de to andre, og røya mangler. Foruten ørret og sik ble det også om sommeren drevet et sildefiske der – på en dvergsik. Den største siken ble tatt i november, under det isnende, kalde vinterfisket. Da la isen seg på sjøen, og garnene ble satt under isen. Fisken frøs med det samme den kom opp, og slik kunne de også i gamle dager ha fersk, frossen fisk gjennom hele vinteren, til avveksling fra all rakfisken.

Egenprodusert fra Naturredaksjonen, NRK
Programansvarlig: Per Egil Hovind, tlf: 48 14 15 24
Prosjektleder: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83