Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 15. september 2005 kl 19.30 Schrödingers katt

Oppdrag: Bjørn

Eivind Grimsby Haarr følger i passvikbamsens spor (foto(M): Anne Liv Ekroll, NRK)
Eivind Grimsby Haarr følger i passvikbamsens spor (foto(M): Anne Liv Ekroll, NRK)
Passvik er Norges mest bjørnetette område. For å telle antallet benytter forskerne metoder hentet fra kriminalteknikerne i politiet. De tar rett og slett DNA-prøver av møkka!

Den nye teknikken er en både bedre og billigere måte å telle bjørn på, mener forskere.

I dag vet man ikke hvor mange bjørner som finnes i Norge, og den nye teknikken kan muligens gi oss sikrere svar på dette og andre spørsmål knyttet til bjørnestammen vår.

Dette er en av sakene som Eivind Grimsby Haarr og redaksjonen ser nærmere på i kveldens Schrödingers katt.

Om Schrödingers katt
Det populærvitenskapelige programmet ledes av Eivind Grimsby Haarr.

Redaksjonen i Schrödingers katt har vunnet flere priser for sin formidling av nyheter fra forskning og vitenskap.


Egenproduksjon fra Program riks, Tyholt
Programleder: Eivind Grimsby Haarr
Prosjektleder: Eiliv Flakne, mobil 95066585
Presse: Erik Bull , mobil: 99599760