Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 10. april 2012 kl 19.45 Ut i naturen: Vandring i Varanger

Barskt, men liv laga


I det nordøstre hjørnet av Norges fastland ligger Varangerhalvøya. Det er til dette karrige landskapet Einar Niemi tar oss med, ut i naturen - på vandring i Varanger.

Einar Niemi vokste opp her, og hadde utsikt til Russland når tåka lettet over Varangerfjorden. Og det er hit han vender tilbake i sin snart pensjonerte alder, til sin barndoms lakseelv og til små løvskoger og villrevne fjell.

Landskapet har ligget uforandret siden isen trakk seg tilbake for ti tusen år siden. Store deler av Varangerhalvøya er såkalt blokkmark, den er dekket av stein og har sparsom vegetasjon. Men innimellom finnes grønne daler og gressletter. Og noen fant livsgrunnlag her. Reinen inntok området og mennesker fulgte etter. Sporene fra førkristen tid er tydelige med offerplasser og hellige steder.

Det er også i Varanger vi finner de skremmende historiene om heksebrenningen og et minnesmerke over disse mørke hendelsene. I samme område trodde menneskene at nedstigningen til helvete lå, på fjellet Domen utenfor Vardø.

Til tross for at landskapet er barskt, er det likevel liv laga. Et stort mangfold av fuglearter som svaner, arktiske ender og sjøfugler kommer trekkende om våren og slår seg ned langs havet og inne på våtmarksområdene. I elvene er det fisk av mange slag. Og i denne naturen kan menneskene holde seg med rein og villsau som husdyr, med beite fra fjell til fjære.

Programansvarlig: Bård Gudmund Tennevik-Hansen, tlf. 995 55 843
Redaktør: Terje Dale. tlf. 915 32 430
Produksjonsleder: Astrid Synnøve Rørtveit.

Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no , tlf: 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900