Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 9. mars 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Fellesskap med nebb og klør

Havørn og oter – sjelden fauna

En havørn på vingene er et mektig syn (Foto: Bjørn Erik Olsen)
En havørn på vingene er et mektig syn (Foto: Bjørn Erik Olsen)
I Norge er vi i den unike situasjon at vi har livskraftige bestander av to arter som så å si er forsvunnet fra resten av Europa – havørn og oter. Ut i naturen har besøkt kysten av Nordland for å se hvordan disse artene overlever i et landskap som ved første øyekast kan virke karrig og lite gavmildt.

Bare den som har sett en havørn på nært hold, vet hvilket mektig syn den er. Dette er Europas største rovfugl med et vingespenn på mer enn to og en halv meter. I siste halvdel av 1800-tallet hekket den fortsatt over store deler av landet, også i Oslofjorden. Men gjennom mesteparten av 1900-tallet ble det ansett som god viltpleie å bekjempe rovviltet, derfor ble det utbetalt skuddpremie også for havørn. I tillegg ble miljøgifter som PCB, DDT og kvikksølv en stadig større belastning, og resultatet ble at havørnen forsvant fra mesteparten av landet. Det samme skjedde i andre europeiske land hvor den var vanlig før.

På samme måte var oteren vanlig langs kysten og i større vassdrag over hele landet inntil første halvdel av 1900-tallet. Da ble også oteren offer for skuddpremieordninger og miljøgifter.

Havørn i Steigen
Men på Nordlandskysten ble havørnen aldri helt borte, og etter 30 år med fredning finner vi i dag verdens tetteste bestand i Steigen. I løpet av hekkesesongen 2003 kom mer enn 50 ørnunger på vingene bare i Steigen kommune, mens havørnen fortsatt er borte fra mesteparten av sitt opprinnelige leveområde ellers i Europa. Også oteren trives godt på Nordlandskysten, og man regner med at hovedtyngden av den europeiske oterbestanden finnes nettopp her.

Ut i naturen spør om det er tilfeldig at begge artene har holdt stand og økt i antall på Nordlandskysten. Og er det tilfeldig at de to artene følger hverandre, både opp gjennom historien og i dagens forekomster?

Egenprodusert naturprogram fra Faktaavdelingen, NRK
Programansvarlig: Ulf Myrvold, tlf: 99 50 01 32
Prosjektleder Naturredaksjonen: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83