Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 16. september 2002 kl 21.30 Dok1: Dok1: Status Jorden

Attenboroughs advarsel

David Attenborough gjør opp status for livet på Jorden. (Foto: BBC)
David Attenborough gjør opp status for livet på Jorden. (Foto: BBC)
I ”Status Jorden” har David Attenborough vist oss grelle eksempler på menneskets miljøødeleggende aktiviteter, som overproduksjon på bekostning av naturen, ødeleggelse av fauna, forurensning og fragmentisering av naturen. I siste del av serien viser han til mulighetene vi har for å gjøre Jorden til et sunnere og bedre sted å leve.

- Vi befinner oss ved en korsvei i menneskets historie, hvor det faktisk står i vår makt å gjøre Jorden til en sunnere og friskere planet – eller en svekket en, sier David Attenborough. I kveldens program viser han i klartekst hva bærekraftig utvikling betyr i praksis.

Vår adferd og vår innsats framover i dette århundret vil bestemme framtiden for alt liv på Jorden. Et forbruk av de globale ressurser på dagens nivå kombinert med fortsatt befolkningsøkning, vil bety at halvparten av alle Jordens arter vil dø ut i løpet av det 21. århundre.

Vilje til å investere
En av spesialistene David Attenborough har med seg er lederen av det engelske miljøforskningsrådet, John Lawton. I siste sending av ”Status Jorden” kommer den kjente biologiprofessoren med følgende oppfordring:

- Skal landene i den rike del av verden hjelpe seg selv, må de også hjelpe verdens fattig land i retning av bærekraftig utvikling – det vil si at vi må være villige til å investere i bevaringen av regnskogen, i bevaringen av verdens dyreliv osv.

Om serien
- I nesten 50 år har jeg reist rundt og dokumentert livet til dyr og planter. Hva som er blitt mer og mer klart, er at vi mennesker har utviklet en unik evne til å forandre våre naturlige omgivelser i en grad som utrydder hele arter og faunaer, påpeker Attenborough i første del av “Status Jorden”

I andre del av serien undersøker han hva vi gjør galt. I tredje og siste del viser han til mulighetene for å gjøre Jorden til et sunnere og bedre sted å leve.

Innkjøpt naturprogramserie fra BBC Worldwide
Original tittel: State of the Planet
Programleder: David Attenborough
Producer: Rupert Barrington
Produsent: BBC/Discovery
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57