Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 10. mai 2006 kl 22.30 Migrapolis: Halleluja

Hjelp fra uventet hold

Bare fire prosent av oss går til gudstjeneste på søndager, men blåser innvandrere liv i norske menigheter. Vi blir med til tre menigheter og religiøse samfunn der mennesker med forskjellig kulturbakgrunn finner sammen.

I St. Magnus kirke i Lillestrøm får 140 barn katolsk katekese – kristendomsopplæring – på vietnamesisk, og under høymessen leses nå evangeliene på vietnamesisk, selv om langt fra alle som sogner til kirken er vietnamesere. – Utfordringen er å gi plass til alle. Folk har kulturelle forskjeller hjemmefra, og kan lett misforstå hverandre, sier sogneprest Erik Ruud. Han leder en menighet hvor over 70 forskjellige nasjonaliteter er representert.

- Jeg tror Vårherre har en snedig plan med å samle alle på ett sted her, mener Synnøve Rønning, et av de norske medlemmene.

Nordnorsk gospel
I Finnmarksbyen Vadsø har en gruppe kongolesiske og liberiske flyktninger satt sitt preg på byen. De er en sammensatt gruppe, bestående av katolikker, baptister, metodister og flere andre retninger. Noen går i statskirken, de fleste går til de egne afrikanske gudstjenestene som arrangeres privat, men alle trosretninger finner sammen i det lokale gospelkoret.

- Nordmenns tilbedelse er "kald", mens afrikanernes er "varm", vi bruker hele kroppen, sier et av kormedlemmene.

Chilensk entusiasme
Claudio Navarro er forstander for pinsekirken Salem i Oslo. Claudio snakker flytende norsk til vanlig, men preker på spansk for lettere å kunne slippe seg løs. Datteren Wenche simultanoversetter.

De spanskspråklige prekenene har brakt nye medlemmer til menigheten, som nå teller 16 nasjonaliteter. – De spanske pinsevennene er mer ivrige og spontane. Her finner jeg en forsamling som er litt mer…rolig, sier Claudio.

Egenprodusert flerkulturelt magasin fra Østlandssendingen
Prosjektleder: Marianne Mikkelsen, tlf: 22 80 82 44
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900, info@nrk.no