Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 22. november 2009 kl 09.30 Språkteigen

Øøøh, - på topp 10-lista

Ein av dei mest brukte lydane i normal tale er øøøh. Det bli så hyppig brukt at somme vil ha det inn i ordbøkene.
Lydar som dette irriterer vettet av nokon, men skal me tru språkteknolog Robert Eklund kan øøøh fortelje oss mykje.

'Domine Jesu Christe!'
Ved å bruke vokativ påkallar korsongarar frelsaren. Men er eit latinsk kasus i slekt med det norske 'folkens?' Språkvitar Helge Dyvik veit mykje både om ordet 'folkens' og om latinsk grammatikk.

Skal me seie glupskare eller meir glupsk? Og kva har hunger med ordet glup å gjere? Sylfest Lomheim funderer som vanleg på underfundige spørsmål frå lyttarane.