Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 8. august 1999 kl 19.00 Gudene vet ...

Gudene vet ... (ttv)


NRK1 søndag 8. august kl 19.00
Gudene vet... (4:6)

De religiøse sannhetene

Hva skjer med de religiøse sannheter i møte med dagens samfunn? Hvor lenge varer evige sannheter og er det mulig å holde religiøse sannheter for årtusener framover? Dette undrer programleder Tomm Kristiansen på i dette fjerde programmet i serien med flerreligiøse samtaler.
Og svarene han får er mange og interessante. Vi møter Nasim Riaz som er muslim, hun forteller at deler av Koranens budskap er evige sannheter som ikke trenger fortolkninger, andre deler er situasjonsbetinget og må tolkes inn i nye situasjoner.
Presten Trond Bakkevig hevder at ting som gjaldt på Jesu tid ikke nødvendigvis gjelder i dag. Men noen sannheter står fast, for eksempel læren om Jesus som Guds sønn.
Utfordrer filosof Haftor Viestad er opptatt av at dagens religioner skal være redelige på den måten at de er åpne på at religionenes budskap har forandret seg gjennom tidene. Jøden Michael Gritzmann sier at den jødiske loven opprinnelig var en muntlig tradisjon og at den derfor skulle være levende og tilpasningsdyktig. Det står ikke noe om computere og fly i den jødiske loven fordi disse ikke fantes da den ble nedskrevet. Det samme gjelder mange andre ting og situasjoner fra vår tid.
Dette og mye mer blir tatt opp i denne spennende samtalen mellom representanter fra tre ulike religioner.

Om serien
I seks programmer møter vi representanter for de store verdensreligioner på NRK1, og troende av alle slag skal samtale om evig aktuelle spørsmål. Programleder er NRKs verdensreporter Tomm Kristiansen. Han har møtt flere av de mest eksotiske religioner i sine opprinnelige miljøer. Nå er de i Norge og gjør krav på å bli tatt på alvor.
I \"Gudene vet...\" kommer de til orde. I hvert program har Tomm Kristiansen invitert en utfordrer, som gir tre religionsforsvarere noe å tenke på.

NRK1 søndag kl 19.00

Bilde (via Scanpix/Internett)
I kveld møter vi (f.v.) Michael Gritzman, Haftor Viestad, programleder Tomm Kristiansen, Trond Bakkevik og Nasim Riaz.
(NRK-foto: Ole Kaland)

Egenprodusert religiøst
Ved: Bjørg Honerud og Kristin Norseth
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53