Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 31. mars 2003 kl 21.30 Dok1: For dum til å ha barn

IQ og foreldre

Foreldre som myndighetene mener ikke er intelligente nok, blir fratatt sine barn. (Foto: SVT)
Foreldre som myndighetene mener ikke er intelligente nok, blir fratatt sine barn. (Foto: SVT)
I ukas "Dok1" ser Karin Hübinette i Sveriges Television nærmere på en del saker der foreldre blir vurdert som for lite intelligente til å ha barn.

For bare noen tiår siden ble de tvangssterilisert. I dag er samfunnet mer "humant", det fratar dem barna. I dokumentaren "For dum til å ha barn" får vi innsikt i den tvilsomme metoden som brukes når svenske foreldre blir umyndiggjort (WAIS-testen). Ankepunktet i programmet er at de i stedet burde ha fått støtte og hjelp til å ta hånd om sine barn.

Også i Norge
Nylig ble store deler av den norske opinionen sterkt opprørt i en sak der en mor ble fratatt sitt barn etter å ha gjennomgått en såkalt WAIS-test. Det er den samme testen som brukes i Sverige for å bedømme om voksne mennesker egner seg til å være foreldre.

Lasse og Karin
I programmet møter vi Lasse och Karin, et foreldrepar som ble fratatt sitt barn etter en slik intelligenstest. WAIS-testen er av en times varighet. Den gjennomføres av en psykolog som aldri før har sett test-kandidatene.

I Lasse og Karins tilfelle ble en enkel setning i en skriftlig redegjørelse fra en psykolog utslagsgivende. Barnet ble tatt fra foreldrene. I programmet blir det vist til at de to i stedet kunne ha fått litt støtte og hjelp til å ta hånd om barnet sitt selv.

For lav IQ
Ifølge sosialmyndighetene viste WAIS-testen at Lasse og Karin ikke var tilstrekkelig begavet til å ta hånd om sin nyfødte sønn. Likevel står Sveriges fremste ekspert på WAIS-testen fram i programmet og fastslår at testen ikke kan brukes til å bedømme folks anlegg til å være foreldre.

En granskning av tilfellet Lasse og Karin avslører en lang rekke overgrep, feilaktigheter og lovbrudd som har vært begått mot dem fra myndighetenes side. Dokumentaren "For dum til å være foreldre" gir et skremmende bilde av den rettsløshet som møter mennesker med lav IQ i våre samfunn.

Utvekslingsprogram
Produksjon: Sveriges Television
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57