Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 16. september 2012 kl 11.03 Gudstjeneste fra Lund kirke, Rogaland

Lund kirke, Rogaland

200-årsjubileum.

Sokneprest Knut Svenning.
Prost Kåre Mjølhus.
Lund Menighetskor og Lund Bygdekor.
Sangsolist Katrine Sirnes Nesheim.
Kantor Reidar Skaaland.

Norsk Salmebok: 86, 53, 650, 272, 118 og 24.