Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 20. juli 2003 kl 15.55 Norske filmminner: Norske filmminner: An-Magritt

An-Magritt - Falkbergets hjertebarn

Med
 Johannes (Wolf von Gersum) kommer kjærligheten inn i An-Magritts (Liv Ullmann)
 liv.
Med Johannes (Wolf von Gersum) kommer kjærligheten inn i An-Magritts (Liv Ullmann) liv.
"An-Magritt" fra 1968, i Arne Skouens regi og med Liv
Ullmann i tittelrollen, bygger på Johan Falkbergets roman "Nattens brød".


An-Magritt fødes inn i en tilværelse som fra første stund er en beinhard kamp om å overleve. Med Johannes kommer kjærligheten inn i hennes liv. Historien om An-Magritt, Johan Falkbergets hjertebarn, er spennende som livet selv.

An-Magritts bakgrunn er sterkt dramatisk. Hun er voldtatt inn i livet, og moren dømmes til gapestokken for sitt syndige samleie med en tilfeldig soldat. Når moren velger døden i fossen, blir det den gamle bestefaren som redder An-Magritt.. Men hun er ennå bare barnet når hun selv må begynne å brødfø bestefaren og seg selv.

Harde bud
An-Magritt vokser opp i en norsk bergstad på 1600-tallet - et typisk mannssamfunn. Hun står alene blant menn og
må kjempe den samme harde kampen som dem. Gjennom den bitende vinterkulden kjører de malm fra gruvene til smelteovnene. Men An-Magritt har ingen hest. Hun kjører med okse.

Til dette nødens og kampens samfunn kommer en fremmed
kunstknekt, Johannes (Wolf von Gersum), og med ham kommer kjærligheten inn i An-Magritts liv. Den gir henne ny kraft og en trang til oppdrift som ingen kan stanse.

Ny giv
An-Magritt slåss ikke lenger bare mot storm og kulde.
Nå vil hun ta opp kampen mot malmveieren som snyter på vekten. Hun vil slåss for å få sitt navn innskrevet i kirkeboken. Hun krever å få oppgjør i korn i stedet
for i klingende mynt. Og hun slåss med oksen for å legge nytt land under plogen.

Men An-Magritt fører også en kamp på et annet plan - mot sin egen uvitenhet. Hun vil ikke lenger være "et kreatur uten sjel" som hun en gang ble kalt. Hun stjeler tavle og griffel, for hun vil ikke stå tilbake for dem som kan
lese og skrive.

Til slutt tar hun opp kampen for sine arbeidskamerater -
malmkjørerne. Hun blir den som, når hungersnøden truer, organiserer et protesttog til rikskansler Bjelke i Trondheim. Også med rikets øverste tar hun opp kampen og vender hjem i triumf med korn og fisk.

Hedensk gudinne
An-Magritt er beviset på at selv i den svakeste av oss bor det voldsomme krefter, når vi først vet å bruke dem. Johannes gir henne med rette kjælenavnet "min hedenske gudinne".

Ved siden av Johannes er det en mann til som med vaktsomme øyne følger An-Magritts utvikling. Det er eventyr-skikkelsen Hedstrøm (Per Oscarsson) som alltid er parat til å hjelpe.

Norsk spillefilm fra 1968
Basert på Johan Falkbergets roman "Nattens brød"
Regi: Arne Skouen
I hovedrollene: Liv Ullmann, Per Oscarsson, Wolf
von Gersum, Claes Gill, Georg Løkkeberg og Lars Tvinde
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf 23 04 78 53