Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 7. mai 2002 kl 22.00 Brennpunkt: Brennpunkt: Ingen enkel sak

Jan og reformen

Stig Liabø er hjelpeverge og kjemper for et bedre liv for tvillingbroren sin. (Foto: NRK)
Stig Liabø er hjelpeverge og kjemper for et bedre liv for tvillingbroren sin. (Foto: NRK)
Nær 40 % av psykisk utviklingshemmede som kom fra institusjoner, er blitt svekket fysisk og psykisk etter HVPU-reformen. Mange er også blitt mer ensomme og isolerte. Jan er en av dem som har fått det verre etter reformen.

Jan sitter bak mørke persienner og vil ikke gå ut. Han isolerer seg, og i lange perioder vil han ikke ha kontakt med noen. Nå ber personalet om hjelp for å kunne gjøre en god jobb for ham.

Sint og maktesløs
I mer enn 11 år har Jan bodd på den nedlagte sentralinstitusjonen Hallsetheimen i Klæbu. Han har ingen tjenestetilbud som fungerer, ikke jobb, ingen fritidsaktiviteter, ingen støttekontakt og ingen venner som kommer på besøk. Jan er blitt engstelig, vaktsom og underernært.

Mentalt er Jan på stadiet til en sju-åring, og han har en vanskelig psykiatrisk diagnose. Men da han kom hjem til Klæbu, var det ingen som tok imot ham. Han overlevde flere måneder på penger han gjemte i en skoeske under senga.

- Det er så rått parti vi strever mot! Det sier Stig Liabø, som er tvillingbroren til Jan. Han er også hjelpevergen hans og kjemper for at Jan skal få det han har rett og krav på. Stig sier han blir både sint og maktesløs samtidig, men at han ikke kan gi opp.

- Jeg får en skikkelig kampmoral til å stå på videre, spesielt når det er broren min det gjelder. I snart 12 år har Stig sett tvillingbroren bli mer og mer svekket. Det er vondt å se at han ikke lenger mestrer ting han har klart før. Nå veier Jan mindre enn 50 kilo. Han spiser dårlig, og det er blitt dårlig med renhold.

HVPU-reformen skuffer
På Hallsetheimen bodde det på det meste 450 mennesker. For mange var institusjonslivet preget av liv i remmer og tøyler, og bare 30 prosent av beboerne hadde et aktivt tilbud i hverdagen. Da HVPU-reformen ble innført, skulle den sikre psykisk utviklingshemmede et mer verdig liv enn det de store institusjonene kunne gi dem. Men for mange psykisk utviklingshemmede har reformen skuffet. Hjemkommunene har ikke klart å gi dem det tilbudet de har krav på.

I lange perioder sitter Jan alene fordi kommunen ikke klarer å gi ham et slik tilbud. Jan har vært uten tilsyn i måneder av gangen fordi personalet er på ferie uten at det blir satt inn ferievikarer. Ingen av vedtakene er gjennomført.

Dette Brennpunkt tar for seg en av HVPU-reformens tapere, og forsøker å vise hva et tungrodd byråkrati og ukyndig saksbehandling kan føre til.

NRK Brennpunkt
Egenprodusert dokumentar
Redaktør: Per Anders Johansen
Programansvarlig: Hege Michelsen
Pressekontakt: Magne Hansen, 23 04 90 00

Bilde
Stig Liabø er hjelpeverge og kjemper for et bedre liv for tvillingbroren sin. (Foto: NRK)