Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 20. september 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Greåker kirke, Sarpsborg

Gudstjeneste fra Greåker kirke

Høsttakkefest: Lukas 12, vers 13 – 21.
Sokneprest Ole Jens Hovda.
Kantor Willem Wilschut.
Hannestad skolekor.
Greåker kirkekor.
Norsk salmebok nr 281.
Salmer 97, nr 32 og 40a.